Ulus’tan Çankaya’ya Ankara’nın Caz Serüveni (1940-1980)

Nisan 2, 2024

18 Nisan 2024

14.00-15.30

Konuşmacı: Canan Aykent

Caz, Ankara’da cumhuriyetin ilanını takip eden yıllarda duyulmaya başlanmıştır. 20’li yılların sonlarından 80’lere kadar bu müzik türünün kentle olan ilişkisi, zaman-mekân-müzisyen bağlamının merkezinde şekillenmektedir. Zaman, kronolojik olarak 10’ar yıllık periyodlar halinde ele alınmıştır. Kurumsal yapıların yanı sıra otel ve kulüplerde yoğunlaşan mekânlar, yıllar içinde kentin gelişimine oldukça paralel ilerleyen bir rota takip etmektedir. Bu rota, Ulus’tan Çankaya’ya doğru bir güzergâhta izlenmektedir. Müzisyenler ise yine kronolojik olarak ilk yıllarda klasik batı müziği çalanlar ve Doğu Avrupa’dan Ankara’ya gelen sanatçılardır. İlerleyen yıllarda konservatuar öğrencileri ve mezunları, çoğunlukla İtalyanlar olmak üzere yine yabancı sanatçılar ve yıllar içinde kentte yetişen yerel müzisyenler caz müziği çalmışlardır.

Konuşma, bu çerçeve içinde sözel anlatımın yanı sıra görsel ve işitsel materyalle desteklenecektir.

Kayıt