Editör: Bülent Yılmaz, Nermin Avşar, Tolga Çakmak, Yasin Yazıcı
Dili: Türkçe
Yayınevi: Koç Üniversitesi VEKAM
Yayın yeri: Ankara
Kategori: Araştırma
Yayın Yılı: 2016
Sayfa Sayısı: 524
Ölçü: 19,5 x 24 cm.
ISBN: 978-605-9388-04-7

VEKAM Yayınları Araştırma Dizisi’nden çıkan bu kaynakça çalışması, Cumhuriyet döneminde yayın yaşamına Ankara’da başlamış, Ankara adresli dergi, gazete, yıllık vb. süreli yayınları içermektedir. Kaynakça’da yer alan süreli yayınların belirlenmesinde özellikle Türk Milli Kütüphanesi dermesinden yararlanılmış, bunun yanı sıra Türkiye’deki 20 farklı kütüphane dermesi incelenmiş ve ilgili olduğu düşünülen basılı-elektronik yayınlar da değerlendirilmiştir. Kaynakça’da bulunan Ankara adresli tüm süreli yayınların erişilebilir olması yayının önemini ve katkısını artıran bir özelliktir. Süreli yayınlara hem süreli yayın adı ile hem de konusal erişim sağlayabilmekte olan bu kitabın, özellikle Ankara üzerine araştırma yapacaklar için son derece yararlı bir kaynak olacağı  düşünülmektedir.