Eğitim // Sosyal Bilimlerde Veri Analizi ve Yazılım

Haziran 7, 2021

Eğitmen: Dr. Ali Hürriyetoğlu, Koç Üniversitesi

Yardımcı Eğitmenler: Berra Karayel, Dilara Karaduman, Koç Üniversitesi

Tarih: 6-10 Eylül 2021

Başvuru için son tarih: 2 Ağustos 2021

Kontenjan: Maks. 40 katılımcı

Kimler başvurabilir: En az lisans düzeyinde bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar

Ücret: Yüks. lisans ve Doktora öğrencileri için 500, Diğer 1000 TL.

Eğitim Platformu: Zoom, Online

Eğitim Dili: Türkçe

Başvuru için tıklayınız : KU Dreamapply >>

Amaç ve Kapsam
Günümüzde veri sayısında yaşanan artış, gelişen teknolojiler sosyal bilimlerin geleceğini yeniden düşünmemize yol açmaktadır.  Modern programlama dilleri, sosyal bilimler alanında hesaplamalı ve niceliksel yöntemlere dayalı araştırmaların hızla önünü açmakta, disiplinlerarası çalışmalara zemin hazırlamaktadır.  Türkiye’de bu alanda yapılan çalışmalar kısıtlı olsa da sosyal bilimlerin geleceğinin inşasına katkıda bulunabilecek araştırmacıların ve uzmanların yetişmesi öncelikli hedefler arasındadır.

Koç Üniversitesi VEKAM tarafından 6-10 Eylül tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecek eğitim programı, Sosyal bilimler alanında çalışmalar yürüten lisansüstü araştırmacıların, bu alanlarda kullanılabilecek veri tiplerini, ortam kütüphanelerini ve otomatik analiz tekniklerini öğrenerek, metodolojik olarak bilgisayar temelli hesaplama ve analiz becerilerini geliştirmelerini amaçlamaktadır.

Başvuru için katılımcılardan istenen yetkinlik ve belgeler

  • CV

NOT: Katılım için şart olmamakla birlikte herhangi bir programlama dilinde temel seviye bilgi olması eğitim içeriğinin kavranmasında yardımcı olacaktır. Katılımcıların Anaconda, Jupyter Notebook, Python, Pandas ve Git (Github) gibi kavramlara aşina olması ya da bu yazılım araçlarını kullanmaya başlamış olması eğitimden edinebilecekleri kazanımları önemli ölçüde artıracaktır.

Başvuru ve Ödeme
Öncelikle başvuru sistemi üzerinden ön başvurular alınarak adaylar, kontenjan dahilinde değerlendirilecektir.

Programa kabul edilen adaylar yine başvuru sistemi üzerinden ödemeye yönlendireceklerdir. Ödemeler, online olarak, TL cinsinden yapılabilecektir.

Eğitim Programının Amaç ve Kazanımları
Program;

  • Anaconda ve Jupyter Notebook ortamlarının kullanımını,
  • Python ile temel düzeyde programlama becerisini,
  • Pandas kütüphanesi ile veri işleme adımlarını ve
  • Sosyal bilimler alanında yürütülen çalışmalarda kullanılabilecek veri tipleri, Python kütüphaneleri ve otomatik analiz tekniklerinin öğrenilmesini amaçlamaktadır.

Program

6 Eylül 2021 10.00 – 16.00 Temel Python programlama
7 Eylül 2021 10.00 – 16.00 Pandas kütüphanesi ile veri işleme adımları
8 Eylül 2021 10.00 – 16:00 Metin analizi
9 Eylül 2021 10.00 – 16:00 Sosyal Bilimlerle ilgili bir veri setinin analizi
10 Eylül 2021 10.00 – 15.00 Fotoğraf ve ağ gibi ek veri tiplerinin analizi için kullanılabilecek kütüphaneler

Sertifika
Programın tümünü tamamlayan katılımcılara sertifika verilecektir.