ENVANTER NO: ABE0509

MALZEME:

Atkı: Pamuk, boyasız

Çözgü: Pamuk, boyasız, Z büküm

Düğüm: Yün

Boya türü: Doğal boya

MALZEME TEKNİĞİ: Gördes düğümü

Atkı dm² düğüm sayısı: 36

Çözgü dm² düğüm sayısı: 34

Düğüm tekniği: Gördes düğümü

Toplam: 1224

RENK: Kırmızı, mavi, siyah, sarı

BEZEME: Mimari formlar, stilize bitkisel motifler, şamdan, avize, kandil, geometrik motifler, haç, rozet.

ÖLÇÜLER: 131 x 198,5 cm

TARİH: 20. yüzyıl

TANIM: Seccade halıdır. Yün çözgülüdür. Seccadenin zemininde iç içe üç adet kemerli mimari form betimlemesi ile bir derinlik sağlanmıştır. Camide dıştan içeri doğru aynı eksen üzerinde yer alan ve sırasıyla son cemaat yeri, cümle kapısı ve mihraptan oluşan mimari düzen, takip edilebilen bir perspektifte, iç içe bir biçimde betimlenmiştir. Bu formlar birbirleriyle aynı olmasa da kemerleri üstten yuvarlağa yakın biçimde, içten ise dilimlidir. Seccadelerde mihrabın kenarlarından içe doğru betimlenen küçük çiçek uzantıları, bu halıdaki her üç kemerli formda da mevcuttur. Her üç formun da zikzaklı konturları vardır. Her üç kemer de birbirinden farklı biçimlerde dilimli bir biçimlere sahip ve bunların yüzeyleri Barok üslupta bitkisel süslemelidir. Her üç kemerden de farklı biçimlerde, oldukça detaylı betimlenmiş avize ve kandiller sarkmaktadır. Mihrap ve cümle kapısı betimlemelerinin sütun kaide ve başlıkları da bulunmaktadır. Mihrabın iki yanında uzun tipte mihrap şamdanları da betimlenmiştir. Bu üç birim arasında sırasıyla kırmızı-mavi-kırmızı renklerle de derinlik algısı oluşturulmuştur. Bu derinliğin en iyi yansıtıldığı yer zemin betimlemesindedir. Mihraba doğru yönelen bir perspektifteki zemin betimlemelerinin ilki son cemaat yeri ile cümle kapısı arasındaki geometrik desenli yer desenidir. Cümle kapısı ile mihrap arasında çok renkli ve bitkisel kompozisyonda halı betimlenmiş olması bu halının ilginç özelliklerinden biridir.

Halının taç kapılarındaki kurguya benzer bir kurguda çok sayıda bordürü bulunmaktadır. Ana bordürün iki yanında kırmızı zeminli, ince geometrik bezemeli birer bordür, bunun da iki yanında bitkisel desenli birer bordür bulunmaktadır. Ana bordüre en uzak bordürler ise zincir desenlidir. Ana bordürü zemini siyah olup ortası haç motifli iri birer rozet motifi ile bunun iki yanındaki birer iri yaprak motifinden oluşan dizi, bordürün desenini meydana getirir.