Orhan Veli’nin Ankara’daki İzleri Üzerine Bir Değerlendirme

Şubat 14, 2024

Türk şiirinin önemli isimlerinden olan Orhan Veli 1914’te İstanbul’da doğmuş ve 1950’de İstanbul’da vefat etmiş; 36 yıllık kısa ömrünün son 25 yılını ise Ankara’da geçirmiştir. “Türk şiirini sokağa indiren kişi” olarak görülen Kanık, Ankara yıllarında dostluk kurduğu Melih Cevdet Anday ve Oktay Rifat’la Garip Akımı’nı başlatmış ve Türk şiirindeki alışılagelmiş şiir anlayışını kökünden değiştirmiştir. Tolga Aydoğan’ın geçtiğimiz aylarda Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık tarafından yayımlanan “Orhan Veli’nin Ankara’daki İzleri” adlı araştırma kitabı, şairin Ankara’daki yıllarını ele alan ilk çalışma olmuştur. Kitapta ilk defa gün ışığına çıkan Orhan Veli fotoğraflarına yer verilirken, Ankara’daki yaşantısına dair bilinmeyen birçok nokta aydınlatılmıştır. Yaşadığı evler, gittiği meyhaneler, çalıştığı yerler, izlerini bıraktığı mekânlar tek tek ele alınarak, tanıkların ve anıların ışığında kapsamlı bir incelemeyle okuyucuya sunulmuştur. Aydoğan bu kitabında, “Beykozlu” olarak nam salan Orhan Veli’nin aslında bir “Ankaralı” olduğunu bilgi, belge, hatıra ve fotoğraflarla gözler önüne sermeyi amaçlamıştır.

Konuşmada, kitaptaki bilgilerden hareketle “Orhan Veli” ve “Ankara” ilişkisi ayrıntılı bir şekilde incelenecektir.

Etkinlik çevrim içi olarak Zoom programı üzerinden gerçekleştirilecektir.

Tarih: 22 Şubat 2024

Saat: 14.00

Zoom, online

Etkinliğe katılım için kayıt gereklidir.

Kayıt