İşgal Yıllarında Anadolu’da Eski Eser Kaçakçılığı

Aralık 10, 2021

 16 Aralık 2021

14.00 – 15.30

Konuşmacı: Yahya Coşkun, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı

Eski eser kaçakçılığının tarihi, neredeyse insanlığın tarihi kadar eskidir. En eski devirlerden bu yana devam eden eski eser kaçakçılığının en yaygın olduğu zamanlar, savaş ve işgal dönemleridir.

Son üç asırda, Kitab-ı Mukaddes’te ismi geçen yerleri bulmak veya yeni bir ulus inşasının temellerini oluşturmak üzere bir enstrüman haline getirilen arkeoloji, en çok Osmanlı Devleti sınırları içerisinde tatbik edilmiştir.

1918-1922 yılları arasındaki işgallerde de kaçak kazılar yapılmış ve bu topraklara ait eserler yurtdışına kaçırılmıştır. İstanbul Hükümeti ve Ankara’daki Büyük Millet Meclisi, ayrı ayrı bu kaçakçılık faaliyetlerine engel olmaya çalışmıştır. İşgaller süresince devam eden bu faaliyetler, bugün de süren haklı mücadelenin en önemli parçalarındandır.

Konferans çevrimiçi ve Türkçe olacaktır. Kayıt gereklidir.

Kayıt için <<