Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Bülent Yılmaz’ın sürdürdüğü, Ankara’da 1923-2014 yılları arası yayımlanmış Osmanlıca-Türkçe dergi ve gazetelere ait bibliyografik künyeleri içeren “Cumhuriyet Dönemi Ankara (Adresli) Süreli Yayınlar Kaynakçası” hazırlama projesi sonucunda ortaya çıkan kaynakça “Ankara’da Yayımlanan Süreli Yayınlar Kaynakçası: 1923-2015” adlı yayın olarak VEKAM tarafından 2016 yılında basılmıştır.