Başkent Üniversitesi bünyesinde, Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Nuray Bayraktar başkanlığında yürütülen, TÜBİTAK ve VEKAM tarafından desteklenen “Ankara’da 1930 – 1980 yılları arasında Sivil Mimari Kültür Mirası Araştırma, Belgeleme ve Koruma Ölçütleri Geliştirme Projesi“ kapsamında 3 yıl boyunca  VEKAM tarafından ;

Tarih Yazımında Sivil Mimarlık”  ve “Korumada Sivil Mimarlık “ başlıkları altında 2 çalıştay düzenlenmiş ve çalıştay  kitapları  yayınlanmıştır.

Proje süresince çalışılan konut yapılarının görsel belgeleme ve sözlü tarih çalışmalarının çıktılarını içeren Mimari Bellek Ankara: 1930-1980 adlı bir sergi 29 Kasım 2014’te Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde açılmıştır .Sergi ile Ankara’da 1930-1980 yılları arasında yapılan ve şimdiye dek detaylı çalışılmamış konut yapılarına dikkat çekilmesi, bu yapıların ve mimarlarının bilinir olmasının sağlanması ve kullanıcıları aracılığı ile yeniden üretim süreçlerinin paylaşılması amaçlanmıştır.

Proje kapsamında elde edilen  tüm kayıtlar VEKAM arşivine aktarılacak ve VEKAM server’ı üzerinden açılacaktır.