YEREL BELLEK SERTİFİKA PROGRAMI

Aralık 21, 2021

Program, yerel bellek çalışmaları kapsamında; toplumsal, kültürel ve mekânsal değerlerin araştırılması, belgelenmesi, korunması, paylaşılması, gelecek kuşaklara aktarımı ve bu yönde toplumda farkındalık oluşturulması, sürdürülebilir kılınması için çalışmalar yürüten katılımcıların bilimsel ve yenilikçi yöntemler üzerine donanım ve becerilerinin arttırılmasını hedeflemektedir.

Başvuru tarihleri: 27 Aralık 2021- 15 Ocak 2022

Farklı disiplinlerden akademisyen ve uzmanların katılımıyla…

Çerçeve Sunuş: ``Yerelin Kimliğine Sahip Çıkmasının Değişik Yolları``

Prof. Dr. İlhan Tekeli

Bireysel Bellek

Dr. Berivan Ece Usta
Koç Üniversitesi

Aile Tarihi /Göç ve Bellek

Prof. Dr. E. Zeynep Suda
İstanbul Üniversitesi

Mimarlık Tarihi ve Mekânsal Bellek

Prof. Dr. Elvan Altan
ODTÜ

Yerel Hafıza Çalışmalarında Sözlü Tarih Yaklaşımı

Prof. Dr. Arzu Öztürkmen
Boğaziçi Üniversitesi

Medya ve Bellek

Doç. Dr. Ahmet Gürata
Stockholm University

Kent Araştırma Projeleri ve Uygulama Süreçleri

A. Beril Kırcı
Koç Üniversitesi VEKAM

Uluslararası İlkeler Işığında Koruma Uygulamaları

Ceyda Cüceloğlu
Koç Üniversitesi VEKAM

Kültürel Bellek Merkezlerinde Telif Hakları Sorunları

Prof. Dr. Murat Yılmaz
İstanbul Üniversitesi

Toplumsal Bellek

Dr. Öğretim Üyesi Göze Orhon
Hacettepe Üniversitesi

Yerel ve Kent Tarihi: Yaklaşımlar, Yöntemler ve Dijitalleşme

Doç. Dr. Yunus Uğur
Marmara Üniversitesi

Belleğin Taşıyıcısı Olarak Kültürel Mirasın Korunması ve Yorumlanması

Dr. Öğr. Üy. Pınar Aykaç
ODTÜ

Sözlü ve Yazılı Kültür / Edebiyat ve Bellek

Prof. Dr. Gonca Gökalp Alpaslan
Hacettepe Üniversitesi

Kültürel Miras ve Yerel Bellek

Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu
Koç Üniversitesi

Kent Müzeleri ve Yerel Tarihi Yerelle Birlikte Araştırmak

Orhan Silier
Europa Nostra – Türkiye Kurucu Başkanı

Kültürel Bellek Merkezlerinde Bilginin Düzenlenmesi

Duygu Kevser Karadağ
Koç Üniversitesi VEKAM

Kültürel Bellek

Doç. Dr. Gülsüm Depeli
Hacettepe Üniversitesi

Hatırlamanın Yapıtaşı Mekânın Bellek ile İlişkisi

Doç.Dr. Serpil Özaloğlu
Bilkent Üniversitesi

Kentsel Mekânı Katmanlar Üzerinden Okumak/Kent Formu ve Bellek

Dr. Öğr. Üy. Melih Birik
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Efemera, Görsel Kültür, Kolektif Bellek

Prof. Dr. Sinan Niyazioğlu
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Somut Olmayan Kültürel Miras

Doç. Dr. Evrim Ölçer Özünel
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Küratör Olmak İstiyorum!

Beral Madra

Yerel Kültürel Bellek Merkezleri / Dijitalleştirme

Nalan Aslıhan Tarakçı
Koç Üniversitesi VEKAM

Yerel Bellek ve Aidiyet

Dr. Besim Can Zırh
ODTÜ

Kent İmgeleri ve Bellek

Doç. Dr. Zeynep Yasa Yaman
Hacettepe Üniversitesi

Anılar

Prof. Dr. E. Zeynep Suda
İstanbul Üniversitesi

Fotoğraf ve Bellek

Gülay Acar Göktepe
Hacettepe Üniversitesi

Kent Araştırmaları ve Kent Araştırma Merkezleri

Doç. Dr. Tülin Selvi Ünlü
Çukurova Üniversitesi

Kent Arşivleri ve Kütüphaneler

Doç. Dr. Mehmet Ali Akkaya
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Yerel Bellek Ürünlerinin Erişimi ve Hizmete Sunulması

Doç Dr. Tolga Çakmak
Hacettepe Üniversitesi
Başvuru tarihleri: 27 Aralık 2021- 15 Ocak 2022

Eğitim Dönemi: Şubat-Nisan 2022

Kontenjan: Maks. 50 katılımcı

Katılım Ücreti: 400 TL.

Eğitim Platformu:  Online

Eğitim Dili: Türkçe

Başvuru için: Tıklayınız >>

Kimler Katılabilir

 • Yerel Yönetim, ilgili kurumlarda ve STK’larda çalışan uzmanlar
 • Kent bellekleri, kent müzeleri, arşivleri ve kütüphanelerinde çalışan uzmanlar
 • Yerel sahada çalışmalar yürüten ya da bu alanlarda çalışmalar yapmak isteyen araştırmacılar
 • Üniversitelerde ilgili konularda lisansüstü çalışmalar yürüten araştırmacılar

Başvuru ve Ödeme Süreçleri

 • Başvuru sistemi üzerinden alınan ön başvurular, kontenjan dahilinde değerlendirilecektir.
 • Programa ön kabulü gerçekleşen adaylar, başvuru sistemi üzerinden ödemeye yönlendireceklerdir. Ödemeler, online sistem üzerinden, TL olarak yapılabilecektir. Mücbir sebepler dışında ödeme iadesi yapılamamaktadır.
 • Ödeme yapıldığı andan itibaren kayıt alınmış olacaktır. Katılımcının programa katılmaması, yarıda bırakması durumunda ücret iadesi yapılmaz.

Sertifika

 • Eğitim sertifikası için katılımcıların, programa %80 devam zorunluluğu bulunmaktadır. Katılımcılar, oturumda ele alınan konular ile bağlantılı olarak seçecekleri bir konuda araştırma ya da proje önerisi hazırlayacaklardır.

Başvuru için katılımcılardan istenen yetkinlik ve belgeler

 • En az lisans mezuniyet düzeyi
 • Özgeçmiş
 • Niyet mektubu (Programa katılım nedeninizi, programdan beklentilerinizi ve programın ilerideki çalışmalarınızı nasıl etkileyeceğini belirten bir metin yazınız)