Konservasyon çalışmaları Ankara Bağ Evi’nde yürütülmektedir. Konservasyon birimi kurum içi hizmet vermektedir.

VEKAM’ın sahip olduğu koleksiyonlar dahilinde mevcut bulunan; evraklar, kitaplar, haritalar ve fotoğraflar gibi tüm görsel ve yazılı belgelerin pasif konservasyonu, gerektiği hallerde de aktif konservasyonunun yapılması bu birimin sorumluluğundadır.

Arşiv koleksiyonları üzerinde yapılan çalışmaların yanı sıra Bağ Evi sergi alanında ya da depoda mevcut bulunan eserlerin ortam şartlarının kontrol altında tutulması, ekstrem durumlarda nem ve sıcaklık değerlerinin dengelenmesi, acil müdahale gerektirecek durumlarda ise diğer materyallerin de  aktif konservasyon sürecine dahil edilmesi  birimin görevleri arasındadır.

Araştırma Merkezimiz bünyesinde bulunan tüm eserlerin uygun ortamlar yaratılarak korunması, taşıma için paketlenmesi, taşınması, sergilenmesi, uygun koşullarda depolanması, geçici sergileme için teslim alınan eserlerin önleyici ve aktif konservasyon gerekliliklerinin yerine getirilmesi gibi alt dallar da bu birim çatısı altında değerlendirilmektedir.