Yayına Hazırlayan:  Bahar Gürsel, Alev Ayaokur, Filiz Yenişehirlioğlu
Baskı: 1.Basım
Dili: Türkçe
Publication House: Koç Üniversitesi VEKAM
Place of Publication: Emsal Matbaa
Kategori: Sosyal tarih, Kent tarihi, Mimarlık tarihi, İktisat tarihi, Sanat tarihi, Kültürel çalışmalar
Yayın Yılı: 2020
Sayfa Sayısı:  388
Ölçü: 978-605-9388-25-2
Price: 75 TL

Bahar Gürsel, Alev Ayaokur ve Filiz Yenişehirlioğlu tarafından yayına hazırlanan kitap, 25-27 Nisan 2018 tarihlerinde efemera ile ilgili çalışmaları yapan araştırmacıları biraraya getirmeyi hedeflemiş olan ve disiplinlerarası bir etkinlik olarak tasarlanan, Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) tarafından, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Tarih Bölümü’nün katkılarıyla düzenlenen Geçici Belgelerin Kalıcı Etkisi: I. Uluslararası Efemera Çalışmaları Sempozyumu’nda seçilmiş bildirilerden oluşmaktadır.

Sempozyum, Türkiye’de yurt içi ve yurt dışında konuyla ilgili farklı disiplinler bağlamında araştırma ve çalışmalar yapan akademisyen, koleksiyoner, küratör ve uzmanları biraraya getiren ve efemera çalışmaları kapsamında yöntemli, çözümsel ve tasnif eden bir yaklaşım ortaya koyan ilk etkinlik olmuştur. Efemera’nın; Bilgi ve Belge Yönetimi, Kent Çalışmaları, Koleksiyonculuk – Müzecilik, Kültürel Çalışmalar, ile Sanat ve Tarih Yazıcılığı alanlarında kullanımına ilişkin konuların ele alındığı bildirilerin ileride yapılacak özgün çalışmalara ışık tutması beklenmektedir.

 

 

Kitaba YKY satış noktalarından ve online satış sitelerinden erişilebilir.