Yazar: Erman Tamur
Dili: Türkçe
Yayınevi: Koç Üniversitesi
Yayın yeri: İstanbul
Kategori: Görsel tarih
Yayın Yılı: 2023
Sayfa Sayısı: 469
Ölçü: 23 x 28 cm.
ISBN: 978-605-67082-0-6

Ankara ve Ankaralıların fotoğrafla tanışıklığı 1860’lı yıllara dayanmakla birlikte, bu olgunun yoğunluk kazandığı 1890’lı yıllar başlangıç kabul edilecek olursa, bu çalışma Osmanlı Dönemi’nin son otuz yılını, Cumhuriyet Dönemi’nin ilk kırk yılını kapsayan yetmiş yıllık bir süreçte Ankara fotoğrafçılığının ve Ankara posta kartlarının öyküsünü aktarmaktadır. Kitapta, Ankaralıların fotoğrafla ilişkisindeki dönemsel değişimler, her bir dönemde öne çıkan fotoğrafçıların yaşam öyküleri, sanat ve meslek anlayışları, fotoğrafhanelerin süreç içindeki sayısal artış seyri ve semtler itibariyle dağılımları gibi konular ele alınmaktadır. Ayrıca posta kartlarına ilişkin olarak da fotoğrafçılar ve editörler hakkında bilgiler verilmekte, kart grupları karakteristik özellikleriyle tanımlanırken bunlardan seri oluşturan belli başlıları tasnifli olarak sunulmaktadır. Kapsam ve içeriğiyle konusundaki ilk eser olan bu kitap, konuya ilişkin çeşitli belgeler, fotoğraf arka yüzleri ve büyütülmüş ayrıntılar gibi görseller hariç, 400’ü aşkın sayıda siyah-beyaz fotoğrafı, 300’ü aşkın siyah-beyaz posta kartını ve 70’i aşkın renkli posta kartını içermekte; yeni araştırmalar için ufuk açmaktadır.