2023 // Koç Üniversitesi VEKAM Araştırma Ödülüne Hak Kazanan Projeler:

 • Emre Yurdakul, Mimarlığın Diplomasisi: Mussolini İtalyası’nın Perspektifinden Anitkabir Proje Yanrışması

 • Deniz Avcı Hosanlı, Between Medicine and Architecture in Mid-Century Turkey: Ankara’s Atatürk (Keçiören) Sanatorium

 • Sema Demir, Kentin Belleğine Vurulan Damgalar: Ankara Yazmaları

2022 // Koç Üniversitesi VEKAM Araştırma Ödülüne Hak Kazanan Projeler:

Aslı Ağırbaş; Ankara Cenab-ı Ahmet Paşa Cami Taçkapı Mukarnasının Geometrik Açılımı

Feray Artar, Kent Konseyleri ve Kentsel Katılım: Ankara – Manchester Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Billur Tekkök Karaöz, Gordion’un Yerleşim Arkeolojisi Açısından Bizans ve Beylikler Dönemi Üzerine Bir İnceleme

Huriye Nur Özkan Öztürk; From Rural to Urban within the Performative Landform: Mapping the Transformation in Karakusunlar, Ankara

Elif Damla Yavuz, Bir Anadolu Kasabasından Başkente Dönüşüm Sürecinde Ankara’da Devlet Opera ve Balesi’nin Kuruluşu ve Kurucu Aktörü Carl Ebert

Valerio Colosio, Feeding the City, Empowering the Citizens: an Ethnography of Solidarity Economy in the Municipality of Ankara

2021 // Koç Üniversitesi VEKAM Araştırma Ödülüne Hak Kazanan Projeler:

Bengi Su Ertürkmen Aksoy, Nihan Oya Memlük Çobanoğlu, Bilge Beril Kapusuz Balcı; Ankara Spor Kulüpleri Etkinliklerinin Boş Zaman Etkinliğine Dönüşümü ve Yeni Mahallerinin Üretimi: 1922 – 1946

Emine Görgül, Eğlence Politikaları, Modern Öznellikler ve Sayfiye Kültürü: Ankara’nın Sayfiye Kültüründe Çubuk Barajı ve Gazinosu’nun Etkisi

Ayşe Nur Aytemiz, Tanzimat Dönemi Uygulamalarinin Ankara Kent Dokusu Ve Mimarlik Pratiğine Etkisi (1839-1924)

Suna Ersavaş Kavanoz, Nisa Erdem; Kent Politikaları Bağlamında Ankara Kentinin Yerel Diplomasi Faaliyetleri

Başak Tükenmez, Buse Ezgi Sökülmez; 20. Yüzyıldan Günümüze Ankara’da Kentleşme ve Bir Kentsel Doğa Parçası: Papazın Bağı

Hacer Ela Aral, Gizem Deniz Güneri Söğüt, Buket Ergun Kocaili; Kültürel Peyzaj Ögeleri olarak Ankara Tümülüsleri

2020 // Koç Üniversitesi VEKAM Araştırma Ödülüne Hak Kazanan Projeler:

 • Bülent Ayyıldız, İtalyan Seyyahların Gözüyle Ankara: Ancyra, Angora, Ankara, Tarih, Tekerrür, Dönüşüm
 • Ayşe Tekel, Tarihsel Süreçte Sokakların Görsel Estetik Kalitesinde Meydana Gelen Değişimin Modellenmesi; Ankara Ulus ve Kızılay Kent Merkezleri Örneği
 • Mine Bican, 1950-2000 Yılları Arasında Ankara’daki Sergi Mekanlari ve Galeriler
 • Esra Özkan Koç, 1940’lı Yillarda İngiliz Kültür Heyeti’nin Ankara’daki Sergi Faaliyetleri
 • Hakkı Ozan Karayiğit, Mapping Local Transformations, Place-(re)makings and a Way Forward for New Forms of Social Cohesion: Turks, Romanis and Iraqis in Demirlibahçe Neighborhood
 • Gökhan Tunç, Building a New Nation: The Reinforced Concrete Buildings of Ankara during the Early Years of the Turkish Republic, 1923–1938
 • Nehir Durna, Ankara Çankaya’da Dönüşen Kentin Yaşlılarının Deneyim ve Belleği
 • Saitcan Güngördü, Katı Atık Toplayıcılarının Yaşamsal Pratikleri ve Sosyopolitik Analizler: Ankara Örneği

2019 // Koç Üniversitesi VEKAM Araştırma Ödülüne Hak Kazanan Projeler:

 • Jose Duarte Medeiros Ribeiro, Legacy of Grape: A Socio-Cultural And Spatial Analysis of Ankara’s Wine Production History
 • Gülşah Aykaç, Yeraltının Mahalleleri: Çinçin Bağları’nın Kentsel Dönüşümünü İş Anlatıları Üzerinden Yeniden Haritalamak
 • Sezen Savran, Ankara’da Yaşayan Suriyeli Göçmenlerin Mekansal Dağılım Deseni ve Gündelik Yaşam Pratikleri
 • Özlem Uğurlu, Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi Ekosistem Hizmetlerinin Ankara Kenti İçin Öneminin Değerlendirilmesi
 • Nurettin Özgen, Siyasal İdeolojiler Bağlamında Mekan İsimlendirmeleri: Ankara’daki Kültür Merkezleri Örneği
 • Sümeyye Hoşgör Büke, On Sekizinci Yüzyıl Ankarası’nda Gıda Tüketimi ve Yeme İçme Alışkanlıkları
 • Muzaffer Karaaslan, Ankara’daki Osmanlı Dönemi Boyalı Nakışlar ve Duvar Resimleri

2018 // Koç Üniversitesi VEKAM Araştırma Ödülüne Hak Kazanan Projeler:

 • Irmak Yavuz, Ankara’nın Akarsu Çehresi: Akarsu Coğrafyası Bağlamında Bir Kentsel Oluşum Anlatısı
 • Ceylin Arslan, Somut Olmayan Kültürel Miras Kapsamında Geleneksel Tarım Aleti Düven: Ankara Örneği
 • Seçkin Büyücek, Gizem Kulak, Ankara’da Sosyal ve Gündelik Hayatın Mekanlarına Güvenevler Sakinleri Gözünden Etnografik Bir Bakış
 • Ferah Burgul Adıgüzel, Yazınsal Bellek Mekanı Olarak Ankara Edebiyat Müzelerinde Yaratıcı Drama Yoluyla Edebiyat Eğitimi
 • Gül Şimşek, Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü’nün Kuruluşundan Günümüze Sosyo-Mekansal Bir Analizi
 • Leyla Alpagut, Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü: Planlama ve Yapılar
 • Nazlı Taraz, Iconographic Representations of the Republic: I. And II. Assembly Buildings of Türkiye as Memory Spaces

2017 // Koç Üniversitesi-VEKAM Kütüphanesi ve Arşivi Araştırma Ödülü'ne Hak Kazanan Projeler:

 • Duygu Cihanger, Poiesis of Everyday Life and Space in Yüksel Street
 • Semih Gökatalay, Erken Soğuk Savaş Dönemi Türk-Amerikan Yakınlaşmasının Ankara Kenti Yaşamına Etkileri (1945-1955)
 • Elif Selena Ayhan Koçyiğit, A Tale of an Urban Square: Developing Strategies for Continuity of Historic Public Open Spaces Through the Case of Ulus Square in Ankara

2017 // Koç Üniversitesi VEKAM Araştırma Ödülüne Hak Kazanan Projeler:

 • Nahide Işık Demirakın, Necibe Işıl Demirakın, Bülent Arel’in Ankara Yılları (1940-1965): Başkentin Kültürel Dönüşümü
 • Aylin Atacan, Bir Sinema Seti Olarak Ankara; ‘Ankara Filmleri’ Üzerinden Kentin Mimarlık Tarihini Okumak
 • Çiler Buket Tosun, Kültürel Mirasımız Ankara Yapı Usta Okulu
 • Özgün Özçakır, Politika’dan Uygulamaya Hacı Bayram Meydanı’nın Değiştirilen Kültürel Miras Değerleri
 • Azize Elif Yabacı, A Study On the Development of A District and a University Campus With an Ongoing Interaction: Cebeci and Ankara University Campus
 • Funda Uz, Alüminyum ile Tasarlamak: Ankara Mimarlığında 70’lerden Bugüne Alüminyum

2016 // Koç Üniversitesi-VEKAM Araştırma Ödülü'ne Hak Kazanan Projeler:

 • Mustafa Haluk Zelef, Ankara’nın Mimari Belleğine Bir Katkı: Jack Nesim Aggiman ve Elçilik Yapıları
 • Özgür Ceren Erişti, Ankara’da Kamusal Alanlardaki Seramik Duvar Panoları
 • Temuçin Faik Ertan, Bahattin Demirtaş, Türkiye’yi Ziyaret Eden Yabancı Devlet Adamlarının Ankara Günleri (1923-1960)
 • Çiğdem Varol Özden, N. Aydan Sat, S. Bahar Yenigül, Aslı Gürel Üçer, Başkentin Meydanı Kızılay: Sosyal, Ekonomik ve Mekansal Dönüşümüne Tarihsel Bakış
 • Arda Can Özsu, Öncü Özsu, Özsu Evi: Hamamönü’nün Sosyo Kültürel Tarihi Üzerine Bir Deneme
 • Zeliha Yiğit, İbrahim Yavuz Yükselsin, Ankara Oyun Havalarında Süreklilik ve Değişim: Yeni Angara Müziği

2016 // Koç Üniversitesi-VEKAM Kütüphanesi ve Arşivi Araştırma Ödülü'ne Hak Kazanan Projeler:

 • Aslıhan Günhan, Cornell University, From Hygenic Bodies to Destructive Bodies: A Study on the Performative Assemblies at The Station Square in Ankara
 • Çağlar Dölek, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Yoksul Mahallelerde Asayiş Polisliğinin Tarihsel Kurulumu: Altındağ Çinçin Bağları Örneği

2015 // Koç Üniversitesi-VEKAM Araştırma Ödülü'ne Hak Kazanan Projeler:

 • Özlem Karakul, Geleneksel Yapı Ustalarının Bilgi, Beceri ve Davranışlarının Belgelenmesi, Ankara ve Yakın Çevresi
 • İdil Bilgin Sait, Object-Based Children’s Activity Book on Cultural Heritage Preservation
 • Umut Şumnu, İkramiye Evleri Sürecinin ve Bu Süreçte Değişik Bankalarca Ankara’da Üretilen İkramiye Evlerinin Belgelenmesi
 • Necati Tonga, Cumhuriyet Dönemi’nde Bir Edebi Muhit Olarak Ankara
 • İhsan Seddar Kaynar, Engürü’den Ankara’ya 1892-1962 Arasında Ankara’nın İktisadi Değişimi

2020 // Koç Üniversitesi VEKAM Araştırma Ödülü'ne Hak Kazanan Projeler:

 • Bülent Ayyıldız, İtalyan Seyyahların Gözüyle Ankara: Ancyra, Angora, Ankara, Tarih, Tekerrür, Dönüşüm
 • Ayşe Tekel, Tarihsel Süreçte Sokakların Görsel Estetik Kalitesinde Meydana Gelen Değişimin Modellenmesi; Ankara Ulus ve Kızılay Kent Merkezleri Örneği
 • Mine Bican, 1950-2000 Yılları Arasında Ankara’daki Sergi Mekanlari ve Galeriler
 • Esra Özkan Koç, 1940’lı Yillarda İngiliz Kültür Heyeti’nin Ankara’daki Sergi Faaliyetleri
 • Hakkı Ozan Karayiğit, Mapping Local Transformations, Place-(re)makings and a Way Forward for New Forms of Social Cohesion: Turks, Romanis and Iraqis in Demirlibahçe Neighborhood
 • Gökhan Tunç, Building a New Nation: The Reinforced Concrete Buildings of Ankara during the Early Years of the Turkish Republic, 1923–1938
 • Nehir Durna, Ankara Çankaya’da Dönüşen Kentin Yaşlılarının Deneyim ve Belleği
 • Saitcan Güngördü, Katı Atık Toplayıcılarının Yaşamsal Pratikleri ve Sosyopolitik Analizler: Ankara Örneği

2019 // Koç Üniversitesi VEKAM Araştırma Ödülü'ne Hak Kazanan Projeler:

 • Jose Duarte Medeiros Ribeiro, Legacy of Grape: A Socio-Cultural And Spatial Analysis of Ankara’s Wine Production History
 • Gülşah Aykaç, Yeraltının Mahalleleri: Çinçin Bağları’nın Kentsel Dönüşümünü İş Anlatıları Üzerinden Yeniden Haritalamak
 • Sezen Savran, Ankara’da Yaşayan Suriyeli Göçmenlerin Mekansal Dağılım Deseni ve Gündelik Yaşam Pratikleri
 • Özlem Uğurlu, Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi Ekosistem Hizmetlerinin Ankara Kenti İçin Öneminin Değerlendirilmesi
 • Nurettin Özgen, Siyasal İdeolojiler Bağlamında Mekan İsimlendirmeleri: Ankara’daki Kültür Merkezleri Örneği
 • Sümeyye Hoşgör Büke, On Sekizinci Yüzyıl Ankarası’nda Gıda Tüketimi ve Yeme İçme Alışkanlıkları
 • Muzaffer Karaaslan, Ankara’daki Osmanlı Dönemi Boyalı Nakışlar ve Duvar Resimleri

2018 // Koç Üniversitesi VEKAM Araştırma Ödülü'ne Hak Kazanan Projeler:

 • Irmak Yavuz, Ankara’nın Akarsu Çehresi: Akarsu Coğrafyası Bağlamında Bir Kentsel Oluşum Anlatısı
 • Ceylin Arslan, Somut Olmayan Kültürel Miras Kapsamında Geleneksel Tarım Aleti Düven: Ankara Örneği
 • Seçkin Büyücek, Gizem Kulak, Ankara’da Sosyal ve Gündelik Hayatın Mekanlarına Güvenevler Sakinleri Gözünden Etnografik Bir Bakış
 • Ferah Burgul Adıgüzel, Yazınsal Bellek Mekanı Olarak Ankara Edebiyat Müzelerinde Yaratıcı Drama Yoluyla Edebiyat Eğitimi
 • Gül Şimşek, Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü’nün Kuruluşundan Günümüze Sosyo-Mekansal Bir Analizi
 • Leyla Alpagut, Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü: Planlama ve Yapılar
 • Nazlı Taraz, Iconographic Representations of the Republic: I. And II. Assembly Buildings of Türkiye as Memory Spaces

2017 // Koç Üniversitesi-VEKAM Kütüphanesi ve Arşivi Araştırma Ödülü'ne Hak Kazanan Projeler:

 • Duygu Cihanger, Poiesis of Everyday Life and Space in Yüksel Street
 • Semih Gökatalay, Erken Soğuk Savaş Dönemi Türk-Amerikan Yakınlaşmasının Ankara Kenti Yaşamına Etkileri (1945-1955)
 • Elif Selena Ayhan Koçyiğit, A Tale of an Urban Square: Developing Strategies for Continuity of Historic Public Open Spaces Through the Case of Ulus Square in Ankara

2017 // Koç Üniversitesi VEKAM Araştırma Ödülü'ne Hak Kazanan Projeler:

 • Nahide Işık Demirakın, Necibe Işıl Demirakın, Bülent Arel’in Ankara Yılları (1940-1965): Başkentin Kültürel Dönüşümü
 • Aylin Atacan, Bir Sinema Seti Olarak Ankara; ‘Ankara Filmleri’ Üzerinden Kentin Mimarlık Tarihini Okumak
 • Çiler Buket Tosun, Kültürel Mirasımız Ankara Yapı Usta Okulu
 • Özgün Özçakır, Politika’dan Uygulamaya Hacı Bayram Meydanı’nın Değiştirilen Kültürel Miras Değerleri
 • Azize Elif Yabacı, A Study On the Development of A District and a University Campus With an Ongoing Interaction: Cebeci and Ankara University Campus
 • Funda Uz, Alüminyum ile Tasarlamak: Ankara Mimarlığında 70’lerden Bugüne Alüminyum

2016 // Koç Üniversitesi-VEKAM Araştırma Ödülü'ne Hak Kazanan Projeler:

 • Mustafa Haluk Zelef, Ankara’nın Mimari Belleğine Bir Katkı: Jack Nesim Aggiman ve Elçilik Yapıları
 • Özgür Ceren Erişti, Ankara’da Kamusal Alanlardaki Seramik Duvar Panoları
 • Temuçin Faik Ertan, Bahattin Demirtaş, Türkiye’yi Ziyaret Eden Yabancı Devlet Adamlarının Ankara Günleri (1923-1960)
 • Çiğdem Varol Özden, N. Aydan Sat, S. Bahar Yenigül, Aslı Gürel Üçer, Başkentin Meydanı Kızılay: Sosyal, Ekonomik ve Mekansal Dönüşümüne Tarihsel Bakış
 • Arda Can Özsu, Öncü Özsu, Özsu Evi: Hamamönü’nün Sosyo Kültürel Tarihi Üzerine Bir Deneme
 • Zeliha Yiğit, İbrahim Yavuz Yükselsin, Ankara Oyun Havalarında Süreklilik ve Değişim: Yeni Angara Müziği

2016 // Koç Üniversitesi-VEKAM Araştırma Ödülü'ne Hak Kazanan Projeler:

 • Aslıhan Günhan, Cornell University, From Hygenic Bodies to Destructive Bodies: A Study on the Performative Assemblies at The Station Square in Ankara
 • Çağlar Dölek, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Yoksul Mahallelerde Asayiş Polisliğinin Tarihsel Kurulumu: Altındağ Çinçin Bağları Örneği

2015 // Koç Üniversitesi-VEKAM Araştırma Ödülü'ne Hak Kazanan Projeler:

 • Özlem Karakul, Geleneksel Yapı Ustalarının Bilgi, Beceri ve Davranışlarının Belgelenmesi, Ankara ve Yakın Çevresi
 • İdil Bilgin Sait, Object-Based Children’s Activity Book on Cultural Heritage Preservation
 • Umut Şumnu, İkramiye Evleri Sürecinin ve Bu Süreçte Değişik Bankalarca Ankara’da Üretilen İkramiye Evlerinin Belgelenmesi
 • Necati Tonga, Cumhuriyet Dönemi’nde Bir Edebi Muhit Olarak Ankara
 • İhsan Seddar Kaynar, Engürü’den Ankara’ya 1892-1962 Arasında Ankara’nın İktisadi Değişimi