2021 // Koç Üniversitesi VEKAM Araştırma Ödülüne Hak Kazanan Projeler:
Bengi Su Ertürkmen Aksoy, Nihan Oya Memlük Çobanoğlu, Bilge Beril Kapusuz Balcı; Ankara Spor Kulüpleri Etkinliklerinin Boş Zaman Etkinliğine Dönüşümü ve Yeni Mahallerinin Üretimi: 1922 – 1946

Emine Görgül, Eğlence Politikaları, Modern Öznellikler ve Sayfiye Kültürü: Ankara’nın Sayfiye Kültüründe Çubuk Barajı ve Gazinosu’nun Etkisi

Ayşe Nur Aytemiz, Tanzimat Dönemi Uygulamalarinin Ankara Kent Dokusu Ve Mimarlik Pratiğine Etkisi (1839-1924)

Suna Ersavaş Kavanoz, Nisa Erdem; Kent Politikaları Bağlamında Ankara Kentinin Yerel Diplomasi Faaliyetleri

Emircan Melek, Memduh Şevket Esendal’ın Ankara Deneyimi: Kemalizm, Bürokrasi, Edebiyat

Başak Tükenmez, Buse Ezgi Sökülmez; 20. Yüzyıldan Günümüze Ankara’da Kentleşme ve Bir Kentsel Doğa Parçası: Papazın Bağı

Eylül Kuzgunbay, Ankara Sanat Tiyatrosu’nun Kent Belleğindeki Yeri ve Sergileme Önerisi

Hacer Ela Aral, Gizem Deniz Güneri Söğüt, Buket Ergun Kocaili; Kültürel Peyzaj Ögeleri olarak Ankara Tümülüsleri

2020 // Koç Üniversitesi VEKAM Araştırma Ödülü'ne Hak Kazanan Projeler:

 • Bülent Ayyıldız, İtalyan Seyyahların Gözüyle Ankara: Ancyra, Angora, Ankara, Tarih, Tekerrür, Dönüşüm
 • Ayşe Tekel, Tarihsel Süreçte Sokakların Görsel Estetik Kalitesinde Meydana Gelen Değişimin Modellenmesi; Ankara Ulus ve Kızılay Kent Merkezleri Örneği
 • Mine Bican, 1950-2000 Yılları Arasında Ankara’daki Sergi Mekanlari ve Galeriler
 • Esra Özkan Koç, 1940’lı Yillarda İngiliz Kültür Heyeti’nin Ankara’daki Sergi Faaliyetleri
 • Hakkı Ozan Karayiğit, Mapping Local Transformations, Place-(re)makings and a Way Forward for New Forms of Social Cohesion: Turks, Romanis and Iraqis in Demirlibahçe Neighborhood
 • Gökhan Tunç, Building a New Nation: The Reinforced Concrete Buildings of Ankara during the Early Years of the Turkish Republic, 1923–1938
 • Nehir Durna, Ankara Çankaya’da Dönüşen Kentin Yaşlılarının Deneyim ve Belleği
 • Saitcan Güngördü, Katı Atık Toplayıcılarının Yaşamsal Pratikleri ve Sosyopolitik Analizler: Ankara Örneği

2019 // Koç Üniversitesi VEKAM Araştırma Ödülü'ne Hak Kazanan Projeler:

 • Jose Duarte Medeiros Ribeiro, Legacy of Grape: A Socio-Cultural And Spatial Analysis of Ankara’s Wine Production History
 • Gülşah Aykaç, Yeraltının Mahalleleri: Çinçin Bağları’nın Kentsel Dönüşümünü İş Anlatıları Üzerinden Yeniden Haritalamak
 • Sezen Savran, Ankara’da Yaşayan Suriyeli Göçmenlerin Mekansal Dağılım Deseni ve Gündelik Yaşam Pratikleri
 • Özlem Uğurlu, Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi Ekosistem Hizmetlerinin Ankara Kenti İçin Öneminin Değerlendirilmesi
 • Nurettin Özgen, Siyasal İdeolojiler Bağlamında Mekan İsimlendirmeleri: Ankara’daki Kültür Merkezleri Örneği
 • Sümeyye Hoşgör Büke, On Sekizinci Yüzyıl Ankarası’nda Gıda Tüketimi ve Yeme İçme Alışkanlıkları
 • Muzaffer Karaaslan, Ankara’daki Osmanlı Dönemi Boyalı Nakışlar ve Duvar Resimleri

2018 // Koç Üniversitesi VEKAM Araştırma Ödülü'ne Hak Kazanan Projeler:

 • Irmak Yavuz, Ankara’nın Akarsu Çehresi: Akarsu Coğrafyası Bağlamında Bir Kentsel Oluşum Anlatısı
 • Ceylin Arslan, Somut Olmayan Kültürel Miras Kapsamında Geleneksel Tarım Aleti Düven: Ankara Örneği
 • Seçkin Büyücek, Gizem Kulak, Ankara’da Sosyal ve Gündelik Hayatın Mekanlarına Güvenevler Sakinleri Gözünden Etnografik Bir Bakış
 • Ferah Burgul Adıgüzel, Yazınsal Bellek Mekanı Olarak Ankara Edebiyat Müzelerinde Yaratıcı Drama Yoluyla Edebiyat Eğitimi
 • Gül Şimşek, Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü’nün Kuruluşundan Günümüze Sosyo-Mekansal Bir Analizi
 • Leyla Alpagut, Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü: Planlama ve Yapılar
 • Nazlı Taraz, Iconographic Representations of the Republic: I. And II. Assembly Buildings of Turkey as Memory Spaces

2017 // Koç Üniversitesi-VEKAM Kütüphanesi ve Arşivi Araştırma Ödülü'ne Hak Kazanan Projeler:

 • Duygu Cihanger, Poiesis of Everyday Life and Space in Yüksel Street
 • Semih Gökatalay, Erken Soğuk Savaş Dönemi Türk-Amerikan Yakınlaşmasının Ankara Kenti Yaşamına Etkileri (1945-1955)
 • Elif Selena Ayhan Koçyiğit, A Tale of an Urban Square: Developing Strategies for Continuity of Historic Public Open Spaces Through the Case of Ulus Square in Ankara

2017 // Koç Üniversitesi VEKAM Araştırma Ödülü'ne Hak Kazanan Projeler:

 • Nahide Işık Demirakın, Necibe Işıl Demirakın, Bülent Arel’in Ankara Yılları (1940-1965): Başkentin Kültürel Dönüşümü
 • Aylin Atacan, Bir Sinema Seti Olarak Ankara; ‘Ankara Filmleri’ Üzerinden Kentin Mimarlık Tarihini Okumak
 • Çiler Buket Tosun, Kültürel Mirasımız Ankara Yapı Usta Okulu
 • Özgün Özçakır, Politika’dan Uygulamaya Hacı Bayram Meydanı’nın Değiştirilen Kültürel Miras Değerleri
 • Azize Elif Yabacı, A Study On the Development of A District and a University Campus With an Ongoing Interaction: Cebeci and Ankara University Campus
 • Funda Uz, Alüminyum ile Tasarlamak: Ankara Mimarlığında 70’lerden Bugüne Alüminyum

2016 // Koç Üniversitesi-VEKAM Araştırma Ödülü'ne Hak Kazanan Projeler:

 • Mustafa Haluk Zelef, Ankara’nın Mimari Belleğine Bir Katkı: Jack Nesim Aggiman ve Elçilik Yapıları
 • Özgür Ceren Erişti, Ankara’da Kamusal Alanlardaki Seramik Duvar Panoları
 • Temuçin Faik Ertan, Bahattin Demirtaş, Türkiye’yi Ziyaret Eden Yabancı Devlet Adamlarının Ankara Günleri (1923-1960)
 • Çiğdem Varol Özden, N. Aydan Sat, S. Bahar Yenigül, Aslı Gürel Üçer, Başkentin Meydanı Kızılay: Sosyal, Ekonomik ve Mekansal Dönüşümüne Tarihsel Bakış
 • Arda Can Özsu, Öncü Özsu, Özsu Evi: Hamamönü’nün Sosyo Kültürel Tarihi Üzerine Bir Deneme
 • Zeliha Yiğit, İbrahim Yavuz Yükselsin, Ankara Oyun Havalarında Süreklilik ve Değişim: Yeni Angara Müziği

2016 // Koç Üniversitesi-VEKAM Kütüphanesi ve Arşivi Araştırma Ödülü'ne Hak Kazanan Projeler:

 • Aslıhan Günhan, Cornell University, From Hygenic Bodies to Destructive Bodies: A Study on the Performative Assemblies at The Station Square in Ankara
 • Çağlar Dölek, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Yoksul Mahallelerde Asayiş Polisliğinin Tarihsel Kurulumu: Altındağ Çinçin Bağları Örneği

2015 // Koç Üniversitesi-VEKAM Araştırma Ödülü'ne Hak Kazanan Projeler:

 • Özlem Karakul, Geleneksel Yapı Ustalarının Bilgi, Beceri ve Davranışlarının Belgelenmesi, Ankara ve Yakın Çevresi
 • İdil Bilgin Sait, Object-Based Children’s Activity Book on Cultural Heritage Preservation
 • Umut Şumnu, İkramiye Evleri Sürecinin ve Bu Süreçte Değişik Bankalarca Ankara’da Üretilen İkramiye Evlerinin Belgelenmesi
 • Necati Tonga, Cumhuriyet Dönemi’nde Bir Edebi Muhit Olarak Ankara
 • İhsan Seddar Kaynar, Engürü’den Ankara’ya 1892-1962 Arasında Ankara’nın İktisadi Değişimi

2020 // Koç Üniversitesi VEKAM Araştırma Ödülü'ne Hak Kazanan Projeler:

 • Bülent Ayyıldız, İtalyan Seyyahların Gözüyle Ankara: Ancyra, Angora, Ankara, Tarih, Tekerrür, Dönüşüm
 • Ayşe Tekel, Tarihsel Süreçte Sokakların Görsel Estetik Kalitesinde Meydana Gelen Değişimin Modellenmesi; Ankara Ulus ve Kızılay Kent Merkezleri Örneği
 • Mine Bican, 1950-2000 Yılları Arasında Ankara’daki Sergi Mekanlari ve Galeriler
 • Esra Özkan Koç, 1940’lı Yillarda İngiliz Kültür Heyeti’nin Ankara’daki Sergi Faaliyetleri
 • Hakkı Ozan Karayiğit, Mapping Local Transformations, Place-(re)makings and a Way Forward for New Forms of Social Cohesion: Turks, Romanis and Iraqis in Demirlibahçe Neighborhood
 • Gökhan Tunç, Building a New Nation: The Reinforced Concrete Buildings of Ankara during the Early Years of the Turkish Republic, 1923–1938
 • Nehir Durna, Ankara Çankaya’da Dönüşen Kentin Yaşlılarının Deneyim ve Belleği
 • Saitcan Güngördü, Katı Atık Toplayıcılarının Yaşamsal Pratikleri ve Sosyopolitik Analizler: Ankara Örneği

2019 // Koç Üniversitesi VEKAM Araştırma Ödülü'ne Hak Kazanan Projeler:

 • Jose Duarte Medeiros Ribeiro, Legacy of Grape: A Socio-Cultural And Spatial Analysis of Ankara’s Wine Production History
 • Gülşah Aykaç, Yeraltının Mahalleleri: Çinçin Bağları’nın Kentsel Dönüşümünü İş Anlatıları Üzerinden Yeniden Haritalamak
 • Sezen Savran, Ankara’da Yaşayan Suriyeli Göçmenlerin Mekansal Dağılım Deseni ve Gündelik Yaşam Pratikleri
 • Özlem Uğurlu, Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi Ekosistem Hizmetlerinin Ankara Kenti İçin Öneminin Değerlendirilmesi
 • Nurettin Özgen, Siyasal İdeolojiler Bağlamında Mekan İsimlendirmeleri: Ankara’daki Kültür Merkezleri Örneği
 • Sümeyye Hoşgör Büke, On Sekizinci Yüzyıl Ankarası’nda Gıda Tüketimi ve Yeme İçme Alışkanlıkları
 • Muzaffer Karaaslan, Ankara’daki Osmanlı Dönemi Boyalı Nakışlar ve Duvar Resimleri

2018 // Koç Üniversitesi VEKAM Araştırma Ödülü'ne Hak Kazanan Projeler:

 • Irmak Yavuz, Ankara’nın Akarsu Çehresi: Akarsu Coğrafyası Bağlamında Bir Kentsel Oluşum Anlatısı
 • Ceylin Arslan, Somut Olmayan Kültürel Miras Kapsamında Geleneksel Tarım Aleti Düven: Ankara Örneği
 • Seçkin Büyücek, Gizem Kulak, Ankara’da Sosyal ve Gündelik Hayatın Mekanlarına Güvenevler Sakinleri Gözünden Etnografik Bir Bakış
 • Ferah Burgul Adıgüzel, Yazınsal Bellek Mekanı Olarak Ankara Edebiyat Müzelerinde Yaratıcı Drama Yoluyla Edebiyat Eğitimi
 • Gül Şimşek, Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü’nün Kuruluşundan Günümüze Sosyo-Mekansal Bir Analizi
 • Leyla Alpagut, Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü: Planlama ve Yapılar
 • Nazlı Taraz, Iconographic Representations of the Republic: I. And II. Assembly Buildings of Turkey as Memory Spaces

2017 // Koç Üniversitesi-VEKAM Kütüphanesi ve Arşivi Araştırma Ödülü'ne Hak Kazanan Projeler:

 • Duygu Cihanger, Poiesis of Everyday Life and Space in Yüksel Street
 • Semih Gökatalay, Erken Soğuk Savaş Dönemi Türk-Amerikan Yakınlaşmasının Ankara Kenti Yaşamına Etkileri (1945-1955)
 • Elif Selena Ayhan Koçyiğit, A Tale of an Urban Square: Developing Strategies for Continuity of Historic Public Open Spaces Through the Case of Ulus Square in Ankara

2017 // Koç Üniversitesi VEKAM Araştırma Ödülü'ne Hak Kazanan Projeler:

 • Nahide Işık Demirakın, Necibe Işıl Demirakın, Bülent Arel’in Ankara Yılları (1940-1965): Başkentin Kültürel Dönüşümü
 • Aylin Atacan, Bir Sinema Seti Olarak Ankara; ‘Ankara Filmleri’ Üzerinden Kentin Mimarlık Tarihini Okumak
 • Çiler Buket Tosun, Kültürel Mirasımız Ankara Yapı Usta Okulu
 • Özgün Özçakır, Politika’dan Uygulamaya Hacı Bayram Meydanı’nın Değiştirilen Kültürel Miras Değerleri
 • Azize Elif Yabacı, A Study On the Development of A District and a University Campus With an Ongoing Interaction: Cebeci and Ankara University Campus
 • Funda Uz, Alüminyum ile Tasarlamak: Ankara Mimarlığında 70’lerden Bugüne Alüminyum

2016 // Koç Üniversitesi-VEKAM Araştırma Ödülü'ne Hak Kazanan Projeler:

 • Mustafa Haluk Zelef, Ankara’nın Mimari Belleğine Bir Katkı: Jack Nesim Aggiman ve Elçilik Yapıları
 • Özgür Ceren Erişti, Ankara’da Kamusal Alanlardaki Seramik Duvar Panoları
 • Temuçin Faik Ertan, Bahattin Demirtaş, Türkiye’yi Ziyaret Eden Yabancı Devlet Adamlarının Ankara Günleri (1923-1960)
 • Çiğdem Varol Özden, N. Aydan Sat, S. Bahar Yenigül, Aslı Gürel Üçer, Başkentin Meydanı Kızılay: Sosyal, Ekonomik ve Mekansal Dönüşümüne Tarihsel Bakış
 • Arda Can Özsu, Öncü Özsu, Özsu Evi: Hamamönü’nün Sosyo Kültürel Tarihi Üzerine Bir Deneme
 • Zeliha Yiğit, İbrahim Yavuz Yükselsin, Ankara Oyun Havalarında Süreklilik ve Değişim: Yeni Angara Müziği

2016 // Koç Üniversitesi-VEKAM Kütüphanesi ve Arşivi Araştırma Ödülü'ne Hak Kazanan Projeler:

 • Aslıhan Günhan, Cornell University, From Hygenic Bodies to Destructive Bodies: A Study on the Performative Assemblies at The Station Square in Ankara
 • Çağlar Dölek, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Yoksul Mahallelerde Asayiş Polisliğinin Tarihsel Kurulumu: Altındağ Çinçin Bağları Örneği

2015 // Koç Üniversitesi-VEKAM Araştırma Ödülü'ne Hak Kazanan Projeler:

 • Özlem Karakul, Geleneksel Yapı Ustalarının Bilgi, Beceri ve Davranışlarının Belgelenmesi, Ankara ve Yakın Çevresi
 • İdil Bilgin Sait, Object-Based Children’s Activity Book on Cultural Heritage Preservation
 • Umut Şumnu, İkramiye Evleri Sürecinin ve Bu Süreçte Değişik Bankalarca Ankara’da Üretilen İkramiye Evlerinin Belgelenmesi
 • Necati Tonga, Cumhuriyet Dönemi’nde Bir Edebi Muhit Olarak Ankara
 • İhsan Seddar Kaynar, Engürü’den Ankara’ya 1892-1962 Arasında Ankara’nın İktisadi Değişimi