Genç Başkentin Örnek Sağlık Kurumu: Ankara Numune Hastanesi (1924-1938)

Mart 13, 2023

23 Mart 2023

14.00 – 15.30

Konuşmacı:  Dr. Saadet Altay, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Konferans çevrimiçi ve kayıtlı olacaktır.

Konferansta, Cumhuriyet dönemi sağlık hizmetlerinin yeniden yapılandırılması ve Numune Hastanelerinin kuruluş amaçlarından kısaca bahsedilecektir. Ankara Numune Hastanesinin tesisi, yeni binaların inşası, çalışan kadrosu, Alman uzmanların kadroya dâhil edilmesi ve sunulan tedavi hizmetlerni odağına alacak konuşma, kurumun Türk sağlık sistemine katkısına dair bir değerlendirme ile tamamlanacaktır.