Kurallar

→ Kütüphane kaynakları ödünç verilmez. Arşiv kaynakları fiziksel olarak ödünç verilemez ve izinsiz fotoğraları çekilemez. Kullanıcı, kendisine teslim edilen arşiv malzemesinin dijital kopyasını başka bir araştırmacıya veremez, çoğaltamaz, kaynak göstermeden kullanamaz ve depolayamaz.

→ Araştırma ve inceleme, ilke olarak arşiv malzemesinin dijital kopyası üzerinden yapılır. Dijital olarak erişime açılmamış arşiv materyalleri incelemeye uygun ise uzman kontrolünde inceleme arşiv malzemesinin aslı üzerinden de yapılabilir.

→ Kütüphane ve arşiv materyaline herhangi bir zarar verilmesi durumunda, kullanıcı fiyat bedelini ödemekle yükümlüdür.

→ Yukarıdaki şartlardan birinin ihlali halinde çalışma durdurulur.

→ Merkez, arşivde bulunan belirli bir koleksiyon ya da materyalin kullanımına kısıtlama getirebilir. Kataloglarda kayıtlı bulunsa dahi, işlem gören veya onarıma alınmış arşiv malzemesi bu işlemler bitene kadar kullanıcılara verilemez.

→ Kullanıcılar bu usul ve esaslara uymayı ve Kütüphanecilerin materyalin zarar görmemesi için belirleyeceği kopya ve çoğaltım yöntemini kabul edeceğini taahhüt eder.

→ Kütüphane içerisindeki bilgisayarlar sadece katalog taraması için kullanılmalıdır.

→ Kullanıcılara sunulan kablosuz ağ hizmeti araştırma dışında film, müzik, program indirme amacıyla kullanılmamalıdır.

→ Kütüphanede su dışında yiyecek ve içeceğe izin verilmemektedir.

Kullanım

→ Kullanıcılar çalışmalarında kullanmak üzere talep edecekleri arşiv materyali için Materyal Talep Formu’nu doldurup imzalamakla yükümlüdür.

→ Talep edilen arşiv materyalinin bir fon ya da koleksiyon oluşturmaya yetecek miktarda olması durumunda kullanıcıya bu materyallerin ancak üçte birinin dijital kopyası ya da fotokopisi verilir. Kullanıcı verilmeyen diğer materyalleri VEKAM’da inceleyebilir.

→ Arşivden tek bir çalışmada kullanılmak üzere talep edilen materyal kopyası ilgili koleksiyondaki materyal sayısının %5’ini geçemez.

→ Materyal Talep Formu doldurulduktan sonra kullanıcının talebi değerlendirilerek kendisine bilgi verilir.

→ Değerlendirme sonucunda uygun bulunan materyalin dijital kopyaları, karşılıklı imzalanacak bir tutanak ile kullanıcıya teslim edilir.