Sagalassoslular ile Evde Olmak: Antik Bir Pisidia Kentindeki Evler ve Özel Yaşam

Aralık 5, 2020

Konuşmacı: Doç. Dr.Inge Uytterhoeven

10 Aralık 2020, 14.00 

Eski evlerin mimari kalıntılarına bakıldığında, dekorasyonlarının ve küçük buluntularının toplumun farklı kesimlerinden insanların evlerini, özel yaşam, çalışma ve dışarıdan gelenler için karşılama alanları olarak kullanma biçimleri hakkında bir fikir verdiği anlaşılmaktadır. Arkeolojik kanıtlar ile antik yazılı kaynakların bir arada değerlendirilmesi antik kent sakinlerinin yaşam biçimlerine dair bilgilerimizin geliştirilmesine yardımcı olmaktadır. Hellenistik, Roma ve Geç Antik Dönem Sagalassos’luların ev seçimleri ile yaşam biçimleri Pisidia bölgesindeki komşularından ve Küçük Asya’nın geri kalanından çok da farklı değildir. Özel mimaride görülen mimari formlar, altyapı ve süsleme ögeleri başka yerlerde de geçerli olan genel modayı takip etmiştir.

Bu bildiri, Sagalassos’taki özel yaşamın son on yıllar boyunca bu alanda yürütülen farklı araştırma türleriyle nasıl anlaşılacağına dair genel bir bakış sunmaktadır. Hellenistik, Roma ve Geç Antik Dönemlerde Sagalassos’ta yer alan özel konutlar ve özel konutların bulunduğu alanlar Batı Anadolu ile Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin geniş bağlamı içinde değerlendirilecektir. Bu sayede farklı dönemlere tarihlenen evlerin ne dereceye kadar içinde yaşayan sakinlerinin sosyoekonomik, politik ve ideolojik arka planlarının bir göstergesi olarak kabul edilebileceği anlaşılacaktır.

Etkinlik kayıtlı ve çevrimiçi olacaktır.

Kayıt için <<