1850’LERDE ANKARA’YA BİR ZİYARET: CRİSTİNA TRİVULZİO Dİ BELGİOJOSO’NUN GEZİ GÜNLÜĞÜÖNEMLİ: Prof. Suraiya Faroqhi konferansı Türk-Amerikan Derneği Reşat Aktan Üye Salonu’nda gerçekleşecektir.