Konferans/ Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu: Ankara’da Geçmişimizi ve Günümüzü Geleceğe Taşımak: Kent Araştırma Merkezi Olarak VEKAM6 Nisan 2018 tarihinde Ankara , CerModen’de gerçekleşen 16. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri Kapsamında Mimarlığa Katkı Dalında Jüri Özel Ödülüne layık görülen Koç Üniversitesi VEKAM’ın çalışmalarını ve bir kent araştırma merkezi olarak  Ankara’daki yerini anlatmak üzere 8 Mayıs 2018 tarihinde Mimarlar Derneği 1927’de saat 19:30’da VEKAM  direktörü Prof. Filiz Yenişehirlioğlu tarafından Ankara’da Geçmişimizi ve Günümüzü Geleceğe Taşımak: Kent Araştırma Merkezi Olarak VEKAM başlıklı bir konferans verilecektir.

Konuşmanın ilk bölümünde Kent Araştırma Merkezleri ve Kültürel Bellek konusu ele alınacak, kültürel bellek kavramını oluşturan farklı tarihsel bakış açıları üzerinde durulacaktır. İkinci kısımda ise, Ankara’da bir Araştırma Merkezi olarak VEKAM koleksiyonları ve etkinlikleri tanıtılacak, araştırmalar ve projeler hakkında bilgi verilip araştırmacıların VEKAM’dan ne şekilde yararlanabileceği konusu üzerinde durulacaktır.