VEKAM için Zorunlu ve Gönüllü Stajyer Başvuru İşlemlerinde Takip Edilmesi Gereken Süreçler

Ön Başvuru İçin :

 1. Öğrencinin bağlı olduğu okul/bölümünün staj sorumlusu tarafından yazılmış öğrenciye ait isim, bölüm, sınıf, öğrenci no bilgilerini içeren ve öğrencinin hangi birimde/alanda staj yapmasının uygun olduğunu, isteniyorsa spesifik olarak deneyimlemesi istenen çalışmaları da belirten resmî staj başvuru dilekçesi
 2. Öğrencinin Özgeçmiş (CV) ve iletişim bilgileri

Ön başvurular aşağıdaki ilgili birimlere ulaştırılmalıdır:

VEKAM Kütüphane ve arşiv: Duygu Kevser Karadağ, 312 355 20 27 dahili 14, dkevser@ku.edu.tr

VEKAM Konservasyon Birimi: Ceyda Cüceloğlu, 312 356 12 72 dahili 14, ccuceloglu@ku.edu.tr

VEKAM Diğer Birimler için: Alev Ayaokur, 312 355 20 27 dahili 22, aayaokur@ku.edu.tr

Staj Yapacak Öğrenciler için Gerekli belgeler

 1. Öğrencinin bağlı olduğu okul/bölümünün staj sorumlusu tarafından yazılmış öğrenciye ait isim, bölüm, sınıf, öğrenci no bilgilerini içeren resmî staj başvuru dilekçesi
 2. Öğrencinin nüfus cüzdanı fotokopisi
 3. Öğrencinin ikâmetgah belgesi
 4. Staja kabul edildiği taktirde bağlı olduğu okul tarafından yapılmış SGK giriş belgesi

Bilgi Notu

 1. Koç Üniversitesi VEKAM’a staj başvuruları her yıl Aralık, Ocak-Mayıs ayları arasında kabul edilir. Yaz dönemi dışındaki staj talepleri Merkezin staj programına göre kontenjan dahilinde kabul edilir.
 2. Koç Üniversitesi VEKAM staj komisyonu; birimlerin kabul edebileceği öğrenci sayılarını birim stajyer ihtiyacına ve birim iş planına göre dönemlik olarak belirler.
 3. Koç Üniversitesi VEKAM staj komisyonu, resmî staj başvuru dilekçesi ve Özgeçmiş (CV) bilgisi iletilen başvurular hakkında ön değerlendirme yapacaktır.
 4. Koç Üniversitesi VEKAM Staj komisyonu değerlendirmeyi uygun gördüğü başvuru sahibi öğrenciye randevu vererek görüşmeye davet eder.
 5. Koç Üniversitesi VEKAM Staj komisyonu kararını yazılı olarak resmî staj başvuru dilekçesini gönderen kişi veya birime ve başvuru sahibine yazılı olarak bildirir.

Sorumluluk ve Yükümlülükler

 1. Staja kabul edilen öğrenci; gerekli belgeleri zamanında Koç Üniversitesi  VEKAM’a  iletmek,  idari birime onaylatmak ve  evraklarının takibini yapmakla sorumludur. Aksi hallerde öğrenci staja başlayamaz.
 2. Staja kabul edilen öğrencinin Koç Üniversitesi VEKAM’ın operasyonel kurallarına uygun bir şekilde mesaisini tamamlaması gerekmektedir.
 3. Mazeret izni staj yaptığı birim sorumlusunun iş planı dahilindedir.
 4. Stajyer öğrencinin eğitim kurumu ile VEKAM arasında kurumsal olarak tarafları bağlayıcı bir sözleşme yapılmaz.