ESKİ ESERLERİN RAMAN SPEKTROSKOPİSİ İLE KARAKTERİZASYONU VE MAVİ BASKI PROJESİ

Kasım 24, 2020

ESKİ ESERLERİN RAMAN SPEKTROSKOPİSİ İLE KARAKTERİZASYONU VE MAVİ BASKI PROJESİ

Konuşmacı: Gülsu ŞİMŞEK FRANCİ

Kültürel miras eserlerinde yapılacak bilimsel çalışmalar, incelenen eserin üretim yerini ve orijinal olup olmadığını tespit ederken, üretildiği dönemin teknolojisinin ve kullanılan hammaddelerin de öğrenilmesini sağlar.  Öte yandan, restorasyon ve konservasyon işlemleri için, uygun malzeme ve uygun yöntem seçimine yardımcı olur. Günümüzde bazı tahribatlı yöntemlerin (Raman spektroskopisi, X-ışınları floresans spektroskopisi) tahribatsız modelleri, yerinde analizlere imkan tanıdığından, kazı alanlarında, müzelerde ve özel koleksiyonlarda sanat eserleri üzerine yapılan arkeometrik çalışmaların günden güne artmasını sağlamışlardır. Bu sunumun ilk bölümünde, Raman spektroskopisi tekniğinin eski eserler üzerine uygulamalarından bahsedilecektir. İkinci bölümde ise, Tübitak bünyesindeki ARDEB 1001 programı tarafından desteklenen Mavi Baskı projesinin karakterizasyon çalışmaları hakkında bilgi verilecektir.

Konuşma kayıtlı ve çevrimiçi olacaktır.

KAYIT <<