Editor: Nuray Bayraktar
Dili: Türkçe
Yayıncı: VEKAM
Yayın yeri: Ankara
Kategori: Mimarlık tarihi
Sayfa sayısı: 255

“Ankara’da İz Bırakan Mimarlar” projesi, Başkent Üniversitesi ve Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) işbirliğiyle 2017 yılında başlamış olup, 2020 yılında tamamlanmıştır. Proje, T. Elvan Altan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü), Nuray Bayraktar (Başkent Üniversitesi Mimarlık Bölümü)  ve Umut Şumnu (Başkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü) tarafından yürütülmekte olup; proje ekibi başta Başkent Üniversitesi olmak üzere çeşitli üniversitelerden -Burcu Ateş, Deniz Avcı Hosanlı, Elif Selena Ayhan Koçyiğit, Nehir Bera Biçer, Elif Cemre ÇelikkanYozçu, Cem Dedekargınoğlu, Sabahat Selcan Dökmen Aykaç, Bengi Su Ertürkmen Aksoy, Beril Kapusuz Balcı, Onur Kutluoğlu, Nihan Oya Memlük Çobanoğlu, Neris Parlak Temizel,Tuna Öğüt, Seçil Özcan Geylani, Selim Sertel Öztürk, İlknur Sudaş, Ayten Hüma Tülce Uman, Melek Pınar Uz Baki- konuyla ilgili genç akademisyenlerden ve araştırmacılardan  oluşmaktadır. Kentte önemli izler bırakan mimarları gündeme getirmeyi amaçlayan ve yeni çalışmalarla genişletilmesi düşünülen bu proje ile  her yıl Ankara’da tasarladıkları konut, kamu ve sivil mimarlık yapıları ile özel bir önemi hak eden dört mimar/mimar grubu üzerine odaklanılarak, toplam 14 mimar/mimar grubunun çalışılması planlanmıştır.

Vedat Özsan üzerine düzenlenen panelde gerçekleştirilen sunuşların geliştirilmiş metinleri ile Prof. Dr. Nuray Bayraktar tarafından derlenen bu kitap; Özsan’ın mimari yaklaşımını, dönem mimarlığı içindeki yerini ve Ankara’daki katkılarını tanıtmayı hedefliyor.

Zengin bir içerikle hazırlanmış olan kitapta “Dönem Mimarlığı ve Vedat Özsan Üzerine” başlıklı yazı, panelin ardından kaybettiğimiz Cengiz Bektaş’ın konuşmasından deşifre edilerek kitabın editörü tarafından metne dönüştürüldü. Vedat Özsan’la Geriye Dönük Bir Sözlü Tarih Denemesi: Milli Eğitim Bakanlığı Yapısı ve 1950- 1980 Arası Mimarlık Pratiği” başlıklı yazıda Aslıhan Günhan geçmişte sorduğu sorulara verilen cevapları yeniden yorumlayarak Milli Eğitim Bakanlığı yapısı üzerinden Özsan’ın mimarlığa ilişkin değerlendirmelerini paylaşmaktadır. Güler Özyıldıran’ın “Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlük Binası” başlıklı yazısı, yapının mimari öneminin yanı sıra kurumun tarihçesini de ortaya koymaktadır. Ankara’nın  en nitelikli yapılarından olmasına karşın yıkılması engellenemeyen Etibank binası “Etibank Umum Müdürlüğü Binası” başlığı altında Mustafa Kemal Baran tarafından kapsamlı bir biçimde değerlendirilmiştir. “Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Genel Müdürlük Binası” başlıklı yazıda Aslı Tuncer Madge, binayı ulaşılan arşiv belgeleri ışığında ele almaktadır. “Uğurlu İşhanı Üzerinden Atatürk Bulvarı Üzerindeki Konut ve Ticari Yapı Tipolojisine İlişkin Bir Değerlendirme” başlıklı yazıda Selim Sertel Öztürk, Uğurlu İşhanı ile birlikte Atatürk Bulvarı’na ilişkin bir mekânsal ve yapısal bir okuma yapmaktadır. S. Selcan Dökmen Aykaş tarafından kaleme alınan “Botanik Apartmanı: Bireyselliğin Çeşitliliğibaşlıklı yazıda oldukça kütlesel bir etkiye sahip bir konut bloğundaki farklı plan tipolojilerine ve kullanım çeşitliliğine dikkat çekilmektedir. Son olarak Vedat Özsan’ın da bir süre ikamet ettiği bir apartman yapısı, Buse Ceren Şengül tarafından “Çankaya 32: ‘Yerin Ruhu’na Kulak Vermek”  başlığı altında ele alınarak yapının yer ile kurduğu ilişki incelenmektedir.