“Çinçin Kıvrımlı Yüzey Demektir”: Gayr-i Resmi Bir Yerin İzinde

Kasım 3, 2021

 11 Kasım 2021

14.00 – 15.30

Konuşmacı: Dr. Gülşah Aykaç

Çinçin Bağları, hakkında çok az kurumsal bilgi bulunan, resmi olarak kayıt edilmemiş ve 2005 yılından bu yana derin bir dönüşüm geçirmiş, Ankara’nın ilk çeper semtlerinden birisidir. Bu konuşma, Çinçin Bağları ile ilgili bir saha araştırması sürecini paylaşmaktadır. 2018 ve 2019 yıllarında gerçekleştirilen etnografik araştırma, araştırmacının sahada varlığını, saha ile etkileşimlerini ve bilgi üretim dinamiklerini sürekli olarak sorguladığı temaslara ve bu temaslarla toplanan kolektif mekânsal anlatılara dayanmaktadır. Kıvrımlı yüzey anlamına gelen Çinçin’in bugün ve geçmişte neresi olduğu saha çalışması üzerinden haritalanacaktır. Araştırma, hızlı kentsel dönüşüm süreçleri ve suçla damgalama gibi mekânın yeniden üretildiği mekanizmalara karşılık Çinçin Bağları’nı kentte tarihi olan ve deneyimlenen bir yer olarak kayıt altına almaktadır.

Konferans çevrimiçi ve Türkçe olacaktır. Kayıt gereklidir.

Kayıt için <<