VEKAM Yayınları, Kitap Kültür Yaşam Dergisi’nin 2022 Yılı Kurumsal Yayınevi Ödülü’nü aldı.
2017 yılı içerisinde VEKAM tarafından, Koleksiyoncular Derneği işbirliği ile hazırlanan 19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Osmanlı İmparatorluğu Mücadele Koleksiyoncuların Seçkisi başlıklı sergi kataloğu, Türkiye Filateli Derneği Federasyonu tarafından literatür dalında Büyük Altın Ödülü’ne layık görülmüştür.
VEKAM, 2018 yılında Koç Üniversitesi bünyesinde verilen En İyi İdari Kadro Başarı ödülünü almaya hak kazanmıştır.
Koç Üniversitesi VEKAM’ın düzenlediği, Tarihi Dokumak: Bir Kentin Gizemi, Sof sergisi, Hollanda’nın Türkiye, Mısır, Fas ve Rusya’daki uluslararası kültürel işbirliklerinin paylaşıldığı Dutch Culture tarafından organize edilen ve Hollanda’da 19 Haziran 2018’de Theateraan Het Spui’de gerçekleşen “Working Conference on culture for Egypt, Morrocco, Russia and Türkiye” adlı konferansta, Türkiye’den örnek ve başarılı proje olarak gösterilmiştir.
2018 yılı içerisinde 16. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri Kapsamında VEKAM’a TMMOB Mimarlar Odası tara­fından Mimarlığa Katkı Dalında Jüri Özel Ödülü verilmiştir. VEKAM, Ankara Keçiören’de kentin ayakta kalan son örneklerinden olan tarihi bir bağ evini restore ederek koruması ve araştırma merkezi olarak işlevlendirmesi, verdiği ödülller, sunduğu kütüphane ve arşiv hizmetleri, Araştırmacılara sağladığı kaynaklar, Ankara Araştırmaları Dergisi başta olmak üzere Türkçe ve İngilizce olarak hazırladığı yayınlar, Geliştirdiği, yürüttüğü ve desteklediği projeler, düzenlediği bilimsel etkinliklerle Ankara ve çevresini konu alan toplumsal, ekonomik, kültürel, sanatsal ve mimari araştırma, çalışma ve uygulamaların gerçekleştirilmesine ve ilgili kurumlar, araştırmacılar ve ilgilileriyle paylaşılmasına öncülük etmesi, Mimarlık odaklı faaliyetleriyle Ankara’nın mimarlık mirasının araştırılması ve belgelenmesine sağladığı çok yönlü katkı nedeniyle bu ödüle layık görülmüştür.
VEKAM’ın 2013-2015 yılları arasında düzenlediği çalıştaylar, sergiler ve yayımladığı kitaplarla desteklediği Ankara’da 1930-1980 Yılları Arası Sivil Mimari Kültür Mirası Araştırma, Belgeleme ve Koruma Ölçütleri Geliştirme Projesi, 2019 TÜBİTAK Proje Performans Ödülü’nü kazandı.
Esra Sazyek tarafından kaleme alınan Türk Romanında Ankara adlı VEKAM yayını, TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi) tarafından üniversitelere yönelik nitelikli Türkçe telif eser üretimi teşvikini amaçlayan 2019 yılı TESEP kapsamında; Türkçe bilimsel telif eser de TÜBA-TESEP Ödülü’ne layık görüldü.