Proje, Ankara’nın kültürel mirasının zenginliklerini tanıtmak, yaşatılmasını sağlamak ve toplumda başkentle ilgili sosyal bilincin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla geliştirilmiştir.

Proje, Ankara’nın kültürel mirasının zenginliklerini tanıtmak, yaşatılmasını sağlamak ve toplumda başkentle ilgili sosyal bilincin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla geliştirilmiştir.

Bu doğrultuda tarihi ipek yolu üzerinde yer alan Ankara’nın üç ilçesi Nallıhan, Ayaş ve Beypazarı’nın, el sanatları, yöresel kıyafetleri ve zengin mutfak kültürleri incelenmiş ve gündelik hayata uygulamalarını içeren örneklerin yer aldığı sergiler hazırlanmış ve atölye çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Ankara’nın beş ayrı tarihsel dönemi, dönemlerle ilişkili beş farklı mekanda VEKAM ve Açık Atölye işbirliği ile hazırlanan “Beş Ankara Projesi” ile hayat buldu. Beş hafta süren atölye çalışmalarıyla,  kentin sahip olduğu soyut ve somut değerlerin içselleştirilmesi amaçlanmıştır. Atölyeler boyunca disiplinler arası çalışma yöntemi ile yaşantı süreçleri oluşturulmuş, bu süreçlerin ürünsel çıktıları proje sonunda sergilenmiştir