Proje Yürütücüsü:

Deniz Şengenç, Mareliber

Cumhuriyet döneminin önemli kamusal mekânlarından Gençlik Parkını odağına alan proje kapsamında, parkın zaman içerisinde geçirdiği değişim ve dönüşüm, bu değişimin sosyal yaşamdaki karşılığı ve bu süreçle birlikte parkın çevresini nasıl etkilediği ve etkilendiğini ortaya koyacak bir belgesel film hazırlanacaktır.