Kütahya Seramikleri ve Kültürel Miras Semineri

Kasım 6, 2023

Tarih: 25 Kasım 2023

Yer: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) iş birliğinde Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu kapsamında lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve doktora sonrası araştırmacılara yönelik Kütahya Seramikleri ve Kültürel Miras Semineri sunuyor. Kütahya seramiklerini kültürel miras çalışmaları üzerinden değerlendiren seminer, araştırmacılara kültürel miras ve koruma üzerine yeni bir bakış açısı kazandırmayı amaçlıyor.

Bir gün sürecek yoğun program, seminer ve atölye çalışmalarından oluşmaktadır. Programın ilk kısmında Kütahya çini ve seramiklerinin Türkiye’nin kültür ve sanat hayatındaki önemi, koleksiyondan örneklerle incelenecektir. Ardından Kütahya çiniciliği, Türkiye’nin girişimiyle 2016 yılında UNESCO’nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsilî Listesine giren “Geleneksel Çini Sanatı” üzerinden değerlendirilecektir.

Programın ikinci kısmında kültürel varlıkların kaçakçılığı Türk-İslam eserleri
özelinde, geçmiş ve günümüzden örnekler ışığında ele alınacaktır. Programın vaka çalışmaları kısmında dünya genelindeki çeşitli güncel uygulamalar ve veritabanlarının kullanımıyla erişilebilir koleksiyonlardaki Türk-İslam eserleri taranacak ve ilgili Anadolu kökenli kültür varlıklarının envanter durumları incelenecektir.

Kütahya Seramikleri ve Kültürel Miras Semineri, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nde yüz yüze gerçekleştirilecektir. Program dili Türkçedir. Program ücretsiz olup şehir dışından gelecek öğrencilerin konaklama ve ulaşım masraflarını kendileri karşılamaları gerekmektedir.

Program Detayları için <<