ORTA ÇAĞ’DA ANADOLU’DA KÜLTÜREL KARŞILAŞMALAR: GÜRCÜ KRALLIĞI VE GÜRCÜ SANATIVEKAM 2014 yılında başlamak üzere Anadolu’da yaşamış değişik uygarlıkları tanıtmak ve bu alanda araştırmaları desteklemek üzere yılda bir kez uluslararası sempozyum düzenlemeye başlamıştır 15 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleşen “Orta Çağ’da Anadolu’da Kültürel Karşılaşmalar: Gürcü Krallığı ve Gürcü Sanatı “ bu serinin ilkidir. Gürcülerin Anadoluda’ki kültürel izlerinin irdelendiği 4 oturumdan oluşan, yurt içinden ve Gürcistan’dan çok sayıda uzman konuşmacının katılarak bildiri sunduğu ve alanında bir ilk olan sempozyum 15 Mayıs 09:00-17:30 saatleri arasında Ankara Bağ Evi’nde gerçekleşti.