Erken Cumhuriyet Dönemi Müzesine Ait Tarihi Bir Vesika: Tokat Müzesi Defteri

Mayıs 10, 2021

20 Mayıs 2021

14.00 – 15.30

Moderatör: Doç. Dr. Zeynep Yasa Yaman

Konuşmacı: Dr. Çiğdem Bilgen

Müzeler haftası kapsamında düzenlecek olan etkinlikte, Doç. Dr. Zeynep Yasa Yaman moderatörlüğünde 2019 yılında VEKAM yayınlarından çıkan ve Dr. Çiğdem Bilgen tarafından kaleme alınan “Erken Cumhuriyet Dönemi Müzesine Ait Tarihi Bir Vesika: Tokat Müzesi Defteri” başlıklı yayınla ilgili bir söyleşi düzenlenecektir.

Konferans çevrimiçi ve Türkçe olacaktır. Katılım için kayıt olunması gereklidir.

KAYIT <<