Sivil Mimari Bellek Ankara 1930-1980Başkent Üniversitesi bünyesinde, Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Nuray Bayraktar başkanlığında yürütülen, TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı ve VEKAM tarafından desteklenen “Ankara’da 1930 – 1980 yılları arasında Sivil Mimari Kültür Mirası Araştırma ,Belgeleme ve Koruma Ölçütleri Geliştirme Projesi“ kapsamında Sivil Mimari Bellek Ankara 1930-1980 sergisi açılmıştır. Sergide, çalışılan yapıların mimari projeleri, bilgileri, fotoğrafları ve sözlü tarih kayıtları ve Hazırlanan web sitesi sergi ile birlikte kullanıma açılmıştır.