Bir Okul: Gazi Eğitim Enstitüsü İş-Resim Bölümü Bir Eğitim EkolüBir Okul: Gazi Eğitim Enstitüsü İş-Resim Bölümü Bir Eğitim Ekolü: İş Eğitimi Bir Tez Ödevi: “Ankara’da Okul Çağında Ev Geçindiren Çocuklar”

The lecture by Prof. Ali Cengizkan will be held on October 24, 2019 at the Turkish- American Association between 14.00 – 15.30. The lecture will be in Turkish

to see the abstract <<