Koç Üniversitesi VEKAM “DOORS – Digital Incubator for Museums” Ağına Seçildi!

May 5, 2022

 

Koç Üniversitesi VEKAM, bünyesindeki Ankara Bağ Evi koleksiyonunun dijitalleştirilmesi amacına hizmet edecek “Digitalization of the Ankara Orchard House for Future” projesi ile “DOORS – Digital Incubator for Museums” ağına katılmaya hak kazanmış, DOORS, 101036071 sayılı hibe sözleşmesi kapsamında Avrupa Birliği’nin Horizon 2020 araştırma ve yenilik programından finansman almıştır.