An Overview to Koç University Cultural Heritage StudiesPanelde, Koç Üniversitesi’nin kültürel miras koleksiyonlarına ve çalışmalarına bakış açısı ile bu kaynakların korunmasında kurumun benimsemiş olduğu vizyon ortaya konulacak ve Koç Üniversitesi kütüphanelerinde bulunan kültürel miras koleksiyonlarının önemi, akademik araştırmalara katkıları ve dijitalleştirme süreçleri ele alınacaktır.