YENİ ARAŞTIRMA PROJELERİ: BİZANS VE OSMANLI DÖNEMLERİNDE MİMARİ TARİH VE KÜLTÜR

11 Aralık 2014
Ankara Bağ Evi

Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (AnaMed) ve Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) işbirliği ile AnaMed 2014-2015 dönemi araştırmacıları, Bizans ve Osmanlı dönemleri tarih ve sanat tarihi sunumlarını Ankara Bağ Evi’nde düzenlenecek olan bir etkinlikle gerçekleştirdiler.

ANKARA BAĞ EVİ