VEKAM ARAŞTIRMA ÖDÜLLERİ

2018 // Koç Üniversitesi VEKAM Araştırma Ödülü'ne Hak Kazanan Projeler:

Irmak Yavuz, Ankara'nın Akarsu Çehresi: Akarsu Coğrafyası Bağlamında Bir Kentsel Oluşum Anlatısı
Ceylin Arslan, Somut Olmayan Kültürel Miras Kapsamında Geleneksel Tarım Aleti Düven: Ankara Örneği
Seçkin Büyücek, Gizem Kulak, Ankara'da Sosyal ve Gündelik Hayatın Mekanlarına Güvenevler Sakinleri Gözünden Etnografik Bir Bakış
Ferah Burgul Adıgüzel, Yazınsal Bellek Mekanı Olarak Ankara Edebiyat Müzelerinde Yaratıcı Drama Yoluyla Edebiyat Eğitimi
Gül Şimşek, Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü'nün Kuruluşundan Günümüze Sosyo-Mekansal Bir Analizi
Leyla Alpagut, Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü: Planlama ve Yapılar
Nazlı Taraz, Iconographic Representations of the Republic: I. And II. Assembly Buildings of Turkey as Memory Spaces
 

* 2018 yılı Kütüphane ve Arşiv Araştırma Ödülü yeterli başvuru olmaması sebebiyle açılamamıştır. 

2017 // Koç Üniversitesi-VEKAM Kütüphanesi ve Arşivi Araştırma Ödülü'ne Hak Kazanan Projeler:

Duygu Cihanger, Poiesis of Everyday Life and Space in Yüksel Street
Semih Gökatalay, Erken Soğuk Savaş Dönemi Türk-Amerikan Yakınlaşmasının Ankara Kenti Yaşamına Etkileri (1945-1955)
Elif Selena Ayhan Koçyiğit, A Tale of an Urban Square: Developing Strategies for Continuity of Historic Public Open Spaces Through the Case of Ulus Square in Ankara

 

2017 // Koç Üniversitesi VEKAM Araştırma Ödülü'ne Hak Kazanan Projeler:

Nahide Işık Demirakın, Necibe Işıl Demirakın, Bülent Arel’in Ankara Yılları (1940-1965): Başkentin Kültürel Dönüşümü
Aylin Atacan, Bir Sinema Seti Olarak Ankara; 'Ankara Filmleri' Üzerinden Kentin Mimarlık Tarihini Okumak
Çiler Buket Tosun, Kültürel Mirasımız Ankara Yapı Usta Okulu
Özgün Özçakır, Politika'dan Uygulamaya Hacı Bayram Meydanı'nın Değiştirilen Kültürel Miras Değerleri
Azize Elif Yabacı, A Study On the Development of A District and a University Campus With an Ongoing Interaction: Cebeci and Ankara University Campus
Funda Uz, Alüminyum ile Tasarlamak: Ankara Mimarlığında 70'lerden Bugüne Alüminyum

 

2016 // Koç Üniversitesi-VEKAM Araştırma Ödülü'ne Hak Kazanan Projeler:

Mustafa Haluk Zelef, Ankara'nın Mimari Belleğine Bir Katkı: Jack Nesim Aggiman ve Elçilik Yapıları
Özgür Ceren Erişti, Ankara'da Kamusal Alanlardaki Seramik Duvar Panoları
Temuçin Faik Ertan, Bahattin Demirtaş, Türkiye'yi Ziyaret Eden Yabancı Devlet Adamlarının Ankara Günleri (1923-1960)
Çiğdem Varol Özden, N. Aydan Sat, S. Bahar Yenigül, Aslı Gürel Üçer, Başkentin Meydanı Kızılay: Sosyal, Ekonomik ve Mekansal Dönüşümüne Tarihsel Bakış
Arda Can Özsu, Öncü Özsu, Özsu Evi: Hamamönü'nün Sosyo Kültürel Tarihi Üzerine Bir Deneme
Zeliha Yiğit, İbrahim Yavuz Yükselsin, Ankara Oyun Havalarında Süreklilik ve Değişim: Yeni Angara Müziği
 

2016 // Koç Üniversitesi-VEKAM Kütüphanesi ve Arşivi Araştırma Ödülü'ne Hak Kazanan Projeler:

Aslıhan Günhan, Cornell University, From Hygenic Bodies to Destructive Bodies: A Study on the Performative Assemblies at The Station Square in Ankara
Çağlar Dölek, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Yoksul Mahallelerde Asayiş Polisliğinin Tarihsel Kurulumu: Altındağ Çinçin Bağları Örneği
Hakan Kaynar, Hacettepe Üniversitesi, Çöpteki Tarih: Musiki Muallim Mektebi’nden Konservatuvara

 

2015 // Koç Üniversitesi-VEKAM Araştırma Ödülü'ne Hak Kazanan Projeler:

Özlem Karakul, Geleneksel Yapı Ustalarının Bilgi, Beceri ve Davranışlarının Belgelenmesi, Ankara ve Yakın Çevresi
İdil Bilgin Sait, Object-Based Children's Activity Book on Cultural Heritage Preservation
Umut Şumnu, İkramiye Evleri Sürecinin ve Bu Süreçte Değişik Bankalarca Ankara’da Üretilen İkramiye Evlerinin Belgelenmesi
Necati Tonga, Cumhuriyet Dönemi'nde Bir Edebi Muhit Olarak Ankara
İhsan Seddar Kaynar, Engürü'den Ankara'ya 1892-1962 Arasında Ankara'nın İktisadi Değişimi
ANKARA BAĞ EVİ