VEKAM ARAŞTIRMA ÖDÜLLERİ

VEKAM 2020 Araştırma Ödülü Çağrısı

Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM), disiplin ve alan kısıtlaması olmaksızın Ankara ve çevresinin;

> Toplumsal, kurumsal ve ekonomik tarihini,
> Kültürel, sosyal, coğrafi ve çevresel özelliklerini,
> Kentsel, tarihsel, kültürel, edebî ve sanatsal gelişimini,
> Somut ve somut olmayan kültürel mirasını,
> Tarih içinde diğer kentler ve ülkelerle diplomatik, kültürel ve ekonomik ilişkilerini,
> Hukuk, tıp, eğitim alanında tarihsel süreç ve uygulamalara ilişkin kentsel unsurları,
> Kentsel yönetim ve kırsal bölge, kalkınma, büyüme, sürdürülebilirlik, turizm, doğal kaynaklar, demografik ve iklim değişikliği konularını
 
araştıran, inceleyen bilimsel çalışmalar için her yıl araştırma ödülü çağrısı açmaktadır.
Ödül kapsamında en az 5 adet araştırmanın her birine en fazla 10.000 TL olmak üzere maddi destek sağlanmaktadır.
 

Başvuru Çağrısı her yılın Kasım veya Aralık aylarında açılmaktadır.

*Başvuru şartları için tıklayınız >>

* Daha önce ödül almış proje yürütücüleri ancak 5 yıl sonunda tekrar proje yürütücüsü olarak başvurabilirler ancak projelerde araştırmacı, uzman vb. görevlerde yer alabilirler. 

2020 // Koç Üniversitesi VEKAM Araştırma Ödülü'ne Hak Kazanan Projeler:

Bülent Ayyıldız, İtalyan Seyyahların Gözüyle Ankara Ancyra, Angora, Ankara: Tarih, Tekerrür, Dönüşüm
Ayşe Tekel, Tarihsel Süreçte Sokakların Görsel Estetik Kalitesinde Meydana Gelen Değişimin Modellenmesi; Ankara Ulus ve Kızılay Kent Merkezleri Örneği
Mine Bican, 1950-2000 Yılları Arasında Ankara’daki Sergi Mekanları ve Galeriler
Esra Özkan Koç, 1940’lı Yıllarda İngiliz Kültür Heyeti’nin Ankara’daki Sergi Faaliyetleri
Hakkı Ozan Karayiğit, Mapping local transformations, place-(re)makings and a way forward for new forms of social cohesion: Turks, Romanis and Iraqis in Demirlibahçe Neighborhood
Gökhan Tunç, Building a New Nation: The Reinforced Concrete Buildings of Ankara during the Early Years of the Turkish Republic, 1923–1938
Nehir Durna, Ankara Çankaya'da Dönüşen Kentin Yaşlılarının Deneyim ve Belleği
Saitcan Güngördü, Katı Atık Toplayıcılarının Yaşamsal Pratikleri ve Sosyopolitik Analizler: Ankara Örneği

 

2019 // Koç Üniversitesi VEKAM Araştırma Ödülü'ne Hak Kazanan Projeler:

 
Cem Dedekargınoğlu, Reading the Story of the American Billet (General Directorate of Petrol Ofisi) Building through the American Impact on the Development of Ankara
Jose Duarte Medeiros Ribeiro, Legacy of Grape: A Socio-Cultural And Spatial Analysis of Ankara’s Wine Production History
Gülşah Aykaç, Yeraltının Mahalleleri: Çinçin Bağları’nın Kentsel Dönüşümünü İş Anlatıları Üzerinden Yeniden Haritalamak
Sezen Savran, Ankara’da Yaşayan Suriyeli Göçmenlerin Mekansal Dağılım Deseni ve Gündelik Yaşam Pratikleri
Özlem Uğurlu, Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi Ekosistem Hizmetlerinin Ankara Kenti İçin Öneminin Değerlendirilmesi
Nurettin Özgen, Siyasal İdeolojiler Bağlamında Mekan İsimlendirmeleri: Ankara'daki Kültür Merkezleri Örneği
Sümeyye Hoşgör Büke, On Sekizinci Yüzyıl Ankarası’nda Gıda Tüketimi ve Yeme İçme Alışkanlıkları
Muzaffer Karaaslan, Ankara’daki Osmanlı Dönemi Boyalı Nakışlar ve Duvar Resimleri

 

2018 // Koç Üniversitesi VEKAM Araştırma Ödülü'ne Hak Kazanan Projeler:

 
Irmak Yavuz, Ankara'nın Akarsu Çehresi: Akarsu Coğrafyası Bağlamında Bir Kentsel Oluşum Anlatısı
Ceylin Arslan, Somut Olmayan Kültürel Miras Kapsamında Geleneksel Tarım Aleti Düven: Ankara Örneği
Seçkin Büyücek, Gizem Kulak, Ankara'da Sosyal ve Gündelik Hayatın Mekanlarına Güvenevler Sakinleri Gözünden Etnografik Bir Bakış
Ferah Burgul Adıgüzel, Yazınsal Bellek Mekanı Olarak Ankara Edebiyat Müzelerinde Yaratıcı Drama Yoluyla Edebiyat Eğitimi
Gül Şimşek, Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü'nün Kuruluşundan Günümüze Sosyo-Mekansal Bir Analizi
Leyla Alpagut, Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü: Planlama ve Yapılar
Nazlı Taraz, Iconographic Representations of the Republic: I. And II. Assembly Buildings of Turkey as Memory Spaces
 

* 2018 yılı Kütüphane ve Arşiv Araştırma Ödülü yeterli başvuru olmaması sebebiyle açılamamıştır. 

 

2017 // Koç Üniversitesi-VEKAM Kütüphanesi ve Arşivi Araştırma Ödülü'ne Hak Kazanan Projeler:

Duygu Cihanger, Poiesis of Everyday Life and Space in Yüksel Street
Semih Gökatalay, Erken Soğuk Savaş Dönemi Türk-Amerikan Yakınlaşmasının Ankara Kenti Yaşamına Etkileri (1945-1955)
Elif Selena Ayhan Koçyiğit, A Tale of an Urban Square: Developing Strategies for Continuity of Historic Public Open Spaces Through the Case of Ulus Square in Ankara

 

2017 // Koç Üniversitesi VEKAM Araştırma Ödülü'ne Hak Kazanan Projeler:

Nahide Işık Demirakın, Necibe Işıl Demirakın, Bülent Arel’in Ankara Yılları (1940-1965): Başkentin Kültürel Dönüşümü
Aylin Atacan, Bir Sinema Seti Olarak Ankara; 'Ankara Filmleri' Üzerinden Kentin Mimarlık Tarihini Okumak
Çiler Buket Tosun, Kültürel Mirasımız Ankara Yapı Usta Okulu
Özgün Özçakır, Politika'dan Uygulamaya Hacı Bayram Meydanı'nın Değiştirilen Kültürel Miras Değerleri
Azize Elif Yabacı, A Study On the Development of A District and a University Campus With an Ongoing Interaction: Cebeci and Ankara University Campus
Funda Uz, Alüminyum ile Tasarlamak: Ankara Mimarlığında 70'lerden Bugüne Alüminyum

 

2016 // Koç Üniversitesi-VEKAM Araştırma Ödülü'ne Hak Kazanan Projeler:

Mustafa Haluk Zelef, Ankara'nın Mimari Belleğine Bir Katkı: Jack Nesim Aggiman ve Elçilik Yapıları
Özgür Ceren Erişti, Ankara'da Kamusal Alanlardaki Seramik Duvar Panoları
Temuçin Faik Ertan, Bahattin Demirtaş, Türkiye'yi Ziyaret Eden Yabancı Devlet Adamlarının Ankara Günleri (1923-1960)
Çiğdem Varol Özden, N. Aydan Sat, S. Bahar Yenigül, Aslı Gürel Üçer, Başkentin Meydanı Kızılay: Sosyal, Ekonomik ve Mekansal Dönüşümüne Tarihsel Bakış
Arda Can Özsu, Öncü Özsu, Özsu Evi: Hamamönü'nün Sosyo Kültürel Tarihi Üzerine Bir Deneme
Zeliha Yiğit, İbrahim Yavuz Yükselsin, Ankara Oyun Havalarında Süreklilik ve Değişim: Yeni Angara Müziği
 

2016 // Koç Üniversitesi-VEKAM Kütüphanesi ve Arşivi Araştırma Ödülü'ne Hak Kazanan Projeler:

Aslıhan Günhan, Cornell University, From Hygenic Bodies to Destructive Bodies: A Study on the Performative Assemblies at The Station Square in Ankara
Çağlar Dölek, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Yoksul Mahallelerde Asayiş Polisliğinin Tarihsel Kurulumu: Altındağ Çinçin Bağları Örneği
 

 

2015 // Koç Üniversitesi-VEKAM Araştırma Ödülü'ne Hak Kazanan Projeler:

Özlem Karakul, Geleneksel Yapı Ustalarının Bilgi, Beceri ve Davranışlarının Belgelenmesi, Ankara ve Yakın Çevresi
İdil Bilgin Sait, Object-Based Children's Activity Book on Cultural Heritage Preservation
Umut Şumnu, İkramiye Evleri Sürecinin ve Bu Süreçte Değişik Bankalarca Ankara’da Üretilen İkramiye Evlerinin Belgelenmesi
Necati Tonga, Cumhuriyet Dönemi'nde Bir Edebi Muhit Olarak Ankara
İhsan Seddar Kaynar, Engürü'den Ankara'ya 1892-1962 Arasında Ankara'nın İktisadi Değişimi
ANKARA BAĞ EVİ