Süreli Yayınlar Kaynakçası

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Bülent Yılmaz’ın sürdürdüğü, Ankara’da 1923-2014 yılları arası yayımlanmış Osmanlıca-Türkçe dergi ve gazetelere ait bibliyografik künyeleri içeren “Cumhuriyet Dönemi Ankara (Adresli) Süreli Yayınlar Kaynakçası” hazırlama projesi sonucunda ortaya çıkan kaynakça "Ankara'da Yayımlanan Süreli Yayınlar Kaynakçası: 1923-2015" adlı yayın olarak VEKAM tarafından 2016 yılında basılmıştır.

DEVAM EDEN PROJELER

JULİOPOLİS ANTİK KENTİ İNSAN İSKELET KALINTILARININ BİYOARKEOLOJİK AÇIDAN İNCELENMESİ PROJESİ

Proje Yürütücüsü:         Dr. Öğr. Üyesi Ali Metin Büyükkarakaya, Hacettepe Üniversitesi

İNCELE

ANKARA'DA İZ BIRAKAN MİMARLAR PROJESİ

Proje Yürütücüleri: Prof. Dr. Nuray Bayraktar , Başkent Üniversitesi

İNCELE
ANKARA BAĞ EVİ