KURALLAR VE KULLANIM

KURALLAR

→ Kütüphane ve arşiv materyalleri ödünç verilmez. Kullanıcı, kendisine teslim edilen arşiv malzemesini başka bir araştırmacıya veremez, hiçbir gerekçeyle dışarıya çıkaramaz ve izinsiz fotoğraf çekemez.

→ Araştırma ve inceleme, ilke olarak arşiv malzemesinin dijital kopyası üzerinden yapılır. Bununla birlikte, dijital kopyanın sağlanamaması halinde arşiv malzemesi fiziksel olarak incelemeye uygun ise araştırma ve inceleme arşiv malzemesinin aslı üzerinden de yapılabilir.

→ Kullanıcı, kendisine teslim edilen arşiv malzemesini her türlü tahribat ve tahrifattan korumak zorundadır. Kütüphane ve arşiv materyaline her hangi bir zarar verilmesi durumunda, kullanıcı fiyat bedelini ödemekle yükümlüdür.

→ Yukarıdaki şartlardan birinin ihlali halinde çalışma durdurulur.

→ Merkez, arşivde bulunan belirli bir koleksiyon ya da materyalin kullanımına kısıtlama getirebilir. Kataloglarda kayıtlı bulunsa dahi, işlem gören veya onarıma alınmış arşiv malzemesi bu işlemler bitene kadar kullanıcılara verilemez.

→ Kullanıcılar bu usul ve esaslara uymayı ve Kütüphanecilerin materyalin zarar görmemesi için belirleyeceği kopya ve çoğaltım yöntemini kabul edeceğini taahhüt eder.

→ Kütüphane içerisindeki bilgisayarlar sadece katalog taraması için kullanılmalıdır.

→ Kullanıcılara sunulan kablosuz ağ hizmeti araştırma dışında film, müzik, program indirme amacıyla kullanılmamalıdır.

→ Kütüphanede su dışında yiyecek ve içeceğe izin verilmemektedir.

KULLANIM

→ Kullanıcılar çalışmalarında kullanmak üzere talep edecekleri arşiv materyali için Materyal Talep Formu’nu doldurup imzalamakla yükümlüdür.

→ Talep edilen arşiv materyalinin bir fon ya da koleksiyon oluşturmaya yetecek miktarda olması durumunda kullanıcıya bu materyallerin ancak üçte birinin dijital kopyası ya da fotokopisi verilir. Kullanıcı verilmeyen diğer materyalleri VEKAM’da inceleyebilir.

→ Arşivden tek bir çalışmada kullanılmak üzere talep edilen materyal kopyası ilgili koleksiyondaki materyal sayısının %5’ini geçemez.

→ Materyal Talep Formu doldurulduktan sonra kullanıcının talebi değerlendirilerek kendisine bilgi verilir.

→ Değerlendirme sonucunda uygun bulunan materyalin dijital kopyaları, karşılıklı imzalanacak bir tutanak ile kullanıcıya teslim edilir.

ANKARA BAĞ EVİ