CULTURAL ENCOUNTERS İN ANATOLİA İN THE MEDİEVAL PERİOD: THE ILKHANİDS İN ANATOLİA SYMPOSİUM PROCEEDİNGS, 21-22 MAY 2015

Cultural Encounters in Anatolia in the Medieval Period: The Ilkhanids in Anatolia Symposium Proceedings, 21-22 May 2015

Yayına Hazırlayan: Suzan Yalman, Filiz Yenişehirlioğlu
Dili: İngilizce
Publication House: Koç Üniversitesi VEKAM
Place of Publication: Dumat Ofset
Kategori: Sanat Tarihi
Yayın Yılı: 2020
Sayfa Sayısı: 135
Ölçü: 20x25
ISBN: 978-605-9388-23-8
Price:

 

Koç Üniversitesi VEKAM’ın 21-22 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu  “Orta Çağ’da Anadolu’da Kültürel Karşılaşmalar: Anadolu’da İlhanlılar” konulu sempozyum ile Orta Çağ’da Anadolu’da hüküm süren İlhanlılar dönemine ilişkin tarih, edebiyat, tasavvuf, sanat, kent tarihi ve mimarlık gibi alanlarda yürütülen araştırmalar akademik çevrelerle paylaşılmıştır.

Sempozyumda sunulan bazı bildirilerden oluşan bu kitapta, Sufizmin rolü, Mu’ayyid al-Din Jandi and Da’ud al-Qaysari’nin eserleri, entelektüel ve sanatsal miras, Topkapı Sarayı'ndaki İlhanlı El Yazmaları, Ayaş-Tebriz Ticaret Bağlantısı ve Anadoludaki etkisi, ticari ve bölgesel ağlar, İlhanlılar döneminde Anadolu’da mimari, 14. yüzyılda İsmail Ağa, Beyşehir ve Mimari, Moğolların Kastamonu Eyaleti ile ilişkileri konuları ele alınmaktadır.

Kitabın, bu alanda çalışan araştırmacılar için referans olacağı, Anadolu  tarihinin zenginliklerine katkıda bulunacağı ve yeni araştırmalara önayak olacağı umulmaktadır.

 

ANKARA BAĞ EVİ