ANKARA'DA İZ BIRAKAN MİMARLAR: NERİMAN BİRCE

29 Mart 2019
Koç Üniversitesi Ankara Bağ Evi

Bayındırlık Bakanlığı’nda Yüksek Fen Heyeti Üyeliği,Yapı ve İmar İşleri Genel Müdür Yardımcılığı, Yapıve İmar İşleri Daire Başkanlığı görevlerini üstlenen,yaptığı kurumsal çalışmalar ile özelleşen, pek çok yarışmada jüri üyeliği yapan, girdiği çeşitli
yarışmalarda ödüller kazanan, mimarlık üretiminin içinde yer alarak bu üretimi yönlendiren çeşitli düzenlemelere imza atan, bu anlamda gerek mimarlık ortamında, gerek Ankara’da önemli izler bırakan Neriman Birce’nin mimarlık serüvenini ortaya
çıkarmak amacıyla düzenlenecek panelde; güçlü ve önemli bir kadın figürü olan mimarı mimarlık ortamının gündemine taşımak hedeflenmektedir.

PROGRAM <<

ANKARA BAĞ EVİ