ANKARA'DA İZ BIRAKAN MİMARLAR: FEHMİ DOĞAN - MEHMET ÜNAL

21 Ekim 2019
Ankara Bağ Evi

Çok sayıda konut, eğitim, alışveriş, yönetim yapıları ve imar planları üreten, büyük ölçekli projelere imza atan, bunlara paralel olarak kimi projelerin yapım işlerini de üstlenen, Ankara’nın yapılı çevresini oluşturan çeşitli ve nitelikli yapılar tasarlayan, özellikle
sinema yapılarına odaklanarak kentin kültürel hayatında mekânsal açıdan önemli izler bırakan Fehmi Doğan-Mehmet Ünal ikilisinin mimarlık serüvenlerini ortaya çıkarmak amacıyla düzenlenecek olan panelde; özel bir önemi hak eden ikiliyi mimarlık
ortamının gündemine taşımak hedeflenmektedir.

Panel 21 Ekim 2019 tarihinde saat 14.00'te Ankara Bağ Evi'nde gerçekleşecektir.

 

ANKARA BAĞ EVİ