Ankara'da Değişen Kadınlık

Vehbi Koç Vakfı Ankara Bağ Evi ve Çağdaş Drama Derneğinin işbirliğiyle, yetişkinler için hazırlanan Ankara’da Değişen Kadınlık projesi, drama yöntemi ile kadının tarih ve geçen zaman içindeki değişen konumunu sorgulamayı, yaşanılan çevreye aidiyet duygusunun kazanılmasını ve çevreye sahip çıkılmasını, aile ve çevre ile iletişim becerilerinin geliştirilmesini, kısaca toplumdaki ortak yaşam duygusunun güçlendirilmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Proje kapsamında gerçekleştirilen atölye çalışmaları 25-30 kişilik gruplarla haftada 1 gün 14:00-16:30 saatleri arasında gerçekleşmektedir.

 

VEKAM