ANKARA BAĞ EVİ

Ankara Bağ Evi, barındırdığı mimari özellikleri, yaşam tarzı ve değerleri ile Ankara’nın kolektif belleğinin parçası olarak, temsil ettiği kültürün devamlılığını sağlamak ve bu köklü kültürü gelecek nesillere aktarmada bir köprü olmak misyonunu üstlenmiştir.

VEKAM’ın sempozyum, konferans, çalıştay, vb. etkinliklerini düzenlediği birimi ve Keçiören’in son bağ evlerinden biri olan Ankara Bağ Evi, “Gedikoğlu Bağı” olarak da anılır. Bağ evi, Vehbi Koç’un eniştesi Ankara eşrafından Ali Gedikoğlu tarafından 1900’lerin başında yaptırılmıştır. Daha sonra Vehbi Koç’un satın aldığı ev Semahat Arsel tarafından, yapıldığı tarihlerdeki yaşamı aksettirecek tarzda restore edilmesi için Vehbi Koç Vakfı’na bağışlanmıştır. Ark İnşaat ve Ticaret A.Ş. tarafından restore edilen ve Sadberk Hanım Müzesi uzmanlarınca döşenen ev, 2007 yılında hizmete açılmıştır. Kültürel mirasımızın kaybolmaya yüz tutmuş örneklerinden biri olan bu bağ evi Birinci Derecede Korunması Gerekli Kültür Varlığı’dır.

Evin  katları orta sofa planlıdır. Oda kapılarının açıldığı ortak mekân olan sofaya halk arasında “karnıyarık” denir. Zemin katın ön sol cephesinde yer alan mutfağın bir bölümünün özgün yapısı korunmuş, diğer bölümü ise ziyaretçilere hizmet amacıyla işlevsel hale getirilmiştir. Üst kat Osmanlı döneminden Cumhuriyet'e geçiş döneminin bağ evi hayatını yansıtan bir anlayışla tasarlanmış ve döşenmiştir.

Üst katın, çıtalı ahşap kaplama tavanları yüksek, sofası geniş, odaları büyüktür. Bir oturma ve toplanma alanı olan sofanın pencere önlerine boydan boya sedirler konmuştur. Sedirler, aile büyükleri ve misafirler, yan yana dizili hezarenli sandalyeler ise çocuklariçin ayrılmıştır. “Kış katı” olarak da anılan ara katın ahşap tavanları uzun ve soğuk geçen kış aylarında odaların sıcak kalabilmesi  için alçak tutulmuştur.

Ankara Bag Evi
VEKAM