ANKARA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ'NİN 10. SAYISI ÇIKTI!

07 Şubat 2018 - 14 Şubat 2018

Koç Üniversitesi VEKAM tarafından, Mehtap Türkyılmaz ve Alev Ayaokur editörlüğünde yılda iki kere yayımlanan, disiplinlerarası ve hakemli bir dergi olan  Ankara Araştırmaları Dergisi'nin 10. sayısı çıktı!

Dergi'nin 11. sayısı için makale teslim tarihi 30 Nisan 2018'dir.

Dergi elektronik olarak ankaradergisi.org adresinden, basılı olarak Yapı Kredi kitap şubelerinden edinilebilir.

Dergi ile ilgili detaylı bilgi için ankaradergisi.org  adresini ziyaret edebilirsiniz.

İçindekiler / Contents

Ankara’da Elçiliklerin İnşa Sürecinde Az Bilinen Bir Aktör: Jacques Aggiman

A Hidden Figure in the Construction of Embassies in Ankara: Jacques Aggiman

MUSTAFA HALUK ZELEF

 

Ankara’nın 11 Eylül 1957 Sel Felaketi ve Siyasi Gündemi

Ankara’s 9/11: 1957 Flood Disaster and Its Concurrent Political Agenda

İ H S A N S E D D A R K A Y N A R

 

Bir Fikir Mirası Olarak Atatürk Orman Çiftliği’nin Somut ve Somut Olmayan Değerleri

Tangible and Intangible Values of Atatürk Forest Farm as a Heritage of Ideas

S E L İ N Ç A V D A R S E R T

 

Bir Kırsal Yerleşim Olarak Evciler Mahallesi Peyzaj Özellikleri

Landscape Features of Evciler Neighborhood as a Rural Settlement

Y E K T A K Ö S E, Ş Ü K R A N Ş A H İ N

 

Otobüs Sistemi Ücret Ödeme Şekli ve Çeşitliliğinin Dünya Örnekleri İncelenerek

Ankara İçin Modellenmesi

Examining Diverse World Examples in Transit Fare Collection Systems for Bus and

a Model System for Ankara

S E D A H A T İ P O Ğ L U

 

Yenimahalle Belediyesi Monografisi

Monograph of Yenimahalle Municipality

S A V A Ş Z A F E R Ş A H İ N , A L İ C A N G Ö Z C Ü

 

Cumhuriyet Döneminde Ankara’da Kurulan Toplumsal Yaşam Alanları

Social Living Spaces Established in Ankara in The Republican Era

G Ü V E N D İ N Ç E R

ANKARA BAĞ EVİ