AKADEMİK YAZIM EĞİTİMİ

25 Eylül 2019 - 26 Eylül 2019
Ankara Bağ Evi

Eğitim Modülleri

Modül 1. Akademik Yazıma Hazırlık – Temel Beceriler ve Bilgi Kaynakları

Modül 2. Araştırma ve Akademik Yazı (Makale) Türleri

Modül 3. Akademik Yazının Bölümleri, Dil ve Anlatım Özellikleri

Modül 4. Etik İlkeler, Benzerlik Kontrolü

Modül 5. Süreli Yayın Politikaları, Yayın ve İletişim Süreçleri

Modül 6.Bilimsel Çalışmalarda Kaynakça Yönetimi ve Yardımcı Yazılımlar

Panel // Bir Yazar, Bir Editör, Bir Hakem

PROGRAM <<

Kimler katılabilir:

En az lisans düzeyinde bir yükseköğretim kurumundan mezun araştırmacılar, akademisyenler, yazarlar, hakemler, editörler, yayıncılar

Katılım için:

Başvuru tarihleri: 05- 18 Eylül 2019

Katılım ücreti: 100 TL

*Kontenjan sınırlıdır, katılımcıların öncelikle ön başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

Ön başvurusu onaylanan katılımcılara e-posta ile bilgilendirme yapılarak ödeme işlemi alınacaktır. 

Ön Başvuru Formu 

 

Bilgi ve danışma için: Alev Ayaokur, aayaokur@ku.edu.tr; 0312 355 20 27 dahili 22 

ANKARA BAĞ EVİ