VEKAM RESEARCH AWARDS

Call for VEKAM 2020  Research Award

Koç University’s Vehbi Koç Ankara Studies Research Center (VEKAM), opens call for research award every November in order to contribute to scientific studies that investigate Ankara and its environs in any disciplines and areas without restrictions;

> The social, institutional and economic history,

> Cultural, social, geographical and environmental characteristics,

> Historical, cultural, literal, artistic and urban development,

> Tangible and intangible cultural heritage,

> Diplomatic, cultural and economic relations with other cities and countries in history.

> Urban issues related to historical processes and practices in the field of law, medicine and education,

> Urban government and rural areas, development, growth, sustainability, tourism, natural   

resources, demographic and climate change issues.

 

Within the framework of the awards, at least 5 research projects are provided financial support up to TRY 10,000.

Deadline for 2020 Research Award : December 2, 2019

Click for 2020 application requirement >>
 

The projects which were awarded Koç University-VEKAM Research Award in 2019

Cem Dedekargınoğlu, Reading the Story of the American Billet (General Directorate of Petrol Ofisi) Building through the American Impact on the Development of Ankara
Jose Duarte Medeiros Ribeiro, Legacy of Grape: A Socio-Cultural And Spatial Analysis of Ankara’s Wine Production History
Gülşah Aykaç, Yeraltının Mahalleleri: Çinçin Bağları’nın Kentsel Dönüşümünü İş Anlatıları Üzerinden Yeniden Haritalamak
Sezen Savran, Ankara’da Yaşayan Suriyeli Göçmenlerin Mekansal Dağılım Deseni ve Gündelik Yaşam Pratikleri
Özlem Uğurlu, Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi Ekosistem Hizmetlerinin Ankara Kenti İçin Öneminin Değerlendirilmesi
Nurettin Özgen, Siyasal İdeolojiler Bağlamında Mekan İsimlendirmeleri: Ankara'daki Kültür Merkezleri Örneği
Sümeyye Hoşgör Büke, On Sekizinci Yüzyıl Ankarası’nda Gıda Tüketimi ve Yeme İçme Alışkanlıkları
Muzaffer Karaaslan, Ankara’daki Osmanlı Dönemi Boyalı Nakışlar ve Duvar Resimleri

 

The projects which were awarded Koç University-VEKAM Research Award in 2018

Irmak Yavuz, Ankara'nın Akarsu Çehresi: Akarsu Coğrafyası Bağlamında Bir Kentsel Oluşum Anlatısı
Ceylin Arslan, Somut Olmayan Kültürel Miras Kapsamında Geleneksel Tarım Aleti Düven: Ankara Örneği
Seçkin Büyücek, Gizem Kulak, Ankara'da Sosyal ve Gündelik Hayatın Mekanlarına Güvenevler Sakinleri Gözünden Etnografik Bir Bakış
Ferah Burgul Adıgüzel, Yazınsal Bellek Mekanı Olarak Ankara Edebiyat Müzelerinde Yaratıcı Drama Yoluyla Edebiyat Eğitimi
Gül Şimşek, Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü'nün Kuruluşundan Günümüze Sosyo-Mekansal Bir Analizi
Leyla Alpagut, Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü: Planlama ve Yapılar
Nazlı Taraz, Iconographic Representations of the Republic: I. And II. Assembly Buildings of Turkey as Memory Spaces
 
 
* The Library and Archives 2018 Research Award was not opened due to lack of enough application.
 
 

The projects which were awarded Koç University-VEKAM Library and Archive Research Award in 2017

 
Duygu Cihanger, Poiesis of Everyday Life and Space in Yüksel Street
Semih Gökatalay, Erken Soğuk Savaş Dönemi Türk-Amerikan Yakınlaşmasının Ankara Kenti Yaşamına Etkileri (1945-1955)
Elif Selena Ayhan Koçyiğit, A Tale of an Urban Square: Developing Strategies for Continuity of Historic Public Open Spaces Through the Case of Ulus Square in Ankara

 

The projects which were awarded Koç University-VEKAM Research Award in 2017

Nahide Işık Demirakın, Necibe Işıl Demirakın, Bülent Arel’in Ankara Yılları (1940-1965): Başkentin Kültürel Dönüşümü
Aylin Atacan, Bir Sinema Seti Olarak Ankara; 'Ankara Filmleri' Üzerinden Kentin Mimarlık Tarihini Okumak
Çiler Buket Tosun, Kültürel Mirasımız Ankara Yapı Usta Okulu
Özgün Özçakır, Politika'dan Uygulamaya Hacı Bayram Meydanı'nın Değiştirilen Kültürel Miras Değerleri
Azize Elif Yabacı, A Study On the Development of A District and a University Campus With an Ongoing Interaction: Cebeci and Ankara University Campus
Funda Uz, Alüminyum ile Tasarlamak: Ankara Mimarlığında 70'lerden Bugüne Alüminyum

 

The projects which were awarded Koç University-VEKAM Research Award in 2016

Mustafa Haluk Zelef, Ankara'nın Mimari Belleğine Bir Katkı: Jack Nesim Aggiman ve Elçilik Yapıları
Özgür Ceren Erişti, Ankara'da Kamusal Alanlardaki Seramik Duvar Panoları
Temuçin Faik Ertan, Bahattin Demirtaş, Türkiye'yi Ziyaret Eden Yabancı Devlet Adamlarının Ankara Günleri (1923-1960)
Çiğdem Varol Özden, N. Aydan Sat, S. Bahar Yenigül, Aslı Gürel Üçer, Başkentin Meydanı Kızılay: Sosyal, Ekonomik ve Mekansal Dönüşümüne Tarihsel Bakış
Arda Can Özsu, Öncü Özsu, Özsu Evi: Hamamönü'nün Sosyo Kültürel Tarihi Üzerine Bir Deneme
Zeliha Yiğit, İbrahim Yavuz Yükselsin, Ankara Oyun Havalarında Süreklilik ve Değişim: Yeni Angara Müziği

 

The projects which were awarded Koç University-VEKAM Library and Archive Research Award in 2016

Aslıhan Günhan, Cornell University, From Hygenic Bodies to Destructive Bodies: A Study on the Performative Assemblies at The Station Square in Ankara
Çağlar Dölek, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Yoksul Mahallelerde Asayiş Polisliğinin Tarihsel Kurulumu: Altındağ Çinçin Bağları Örneği
Hakan Kaynar, Hacettepe Üniversitesi, Çöpteki Tarih: Musiki Muallim Mektebi’nden Konservatuvara
 

The projects which were awarded Koç University-VEKAM Research Award in 2015

Özlem Karakul, Documentation of Expertise, Skills, and Behaviors of Traditional Master Builders, Ankara and its Surroundings
İdil Bilgin Sait, Object-Based Children's Activity Book on Cultural Heritage Preservation
Umut Şumnu, Documentation of the Lottery Houses Process and Lottery Houses Developed in Ankara by Various Banks
Necati Tonga, Ankara as an Eternal Neighborhood in the Republican Era
İhsan Seddar Kaynar, From Engürü to Ankara: Economic Transformation of Ankara in the Period 1892-1962

 

ANKARA ORCHARD HOUSE